Undgå splittelse omkring trafik i Sydgrønland

Inuit Ataqatigiit mener ikke det er på sin plads at diverse udvalg, bygder, partier og andre selvbestaltede grupper kommer med udtalelser på vegne af hele befolkningen.

Tirsdag d. 23. november 2010
Inuit Ataqatigiit i Sydgrønland
Emnekreds: Bosætning, Infrastruktur, Transport, Turisme, Ytringsfrihed.

Trafikken i Sydgrønland, til og fra Sydgrønland er en livsvigtig trafikåre. Madvarer, råstoffer, uddannelse, nuværende og fremtidige erhverv til glæde for alle her i syden, er dybt afhængige af en effektiv infrastruktur. Derfor skal en afgørelse tage udgangspunkt i befolkningen på ca. 8000 mennesker og andre mange tusinde rejsende og ikke på baggrund af fåtalliges særinteresser.

Inuit Ataqatigiit mener ikke det er på sin plads at diverse udvalg, bygder, partier og andre selvbestaltede grupper kommer med udtalelser på vegne af hele befolkningen, derfor skal Inuit Ataqatigiit indtrængende opfordre Kommune Kujalleq til på baggrund af fornuftige og grundige overvejelser at fremkomme med en samlet erklæring.

Læs Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq.

Som grundlag for en vurdering af sagen anser Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq følgende forhold som vægtige: Trafikanternes hjemsted og rejsemål, antal mellemlandinger, alternative ruter til udlandet, eksempelvis til/via Island samt det allervigtigste: de korteste ruter for de fleste passagerer.

Vi håber, at man ikke vil tage hensyn til kortsigtede personlige private hensyn til fordel for en debat hvis kerne drejer sig om hvad der er godt for de fleste; nemlig den offentlige sektor, erhvervslivet og sydgrønlandske trafikanter, og endelig at der vil foregå en debat for hele Sydgrønlands fremtid.

spørgsmålet om trafikken i sydgrønland skal ikke én gang til splitte os i lejre!