Sikker sejlads med ny grønlandsk-dansk aftale

Selve aftalen udmønter sig i et kontaktudvalg, der skal sikre en tæt dialog mellem de relevante parter. Tanken er, at man også skaber et proaktivt forum, som kan diskutere fremtidige løsninger for sejlads i det arktiske område.

Onsdag d. 24. november 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Sikkerhed til søs, Transport.

(an)

Selvstyret har i dag indgået en aftale om at styrke samarbejdet med Danmark for at øge sikkerheden ved sejlads omkring Grønland. Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen har underskrevet en aftale med Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Aftalen går i al sin enkelhed ud på, at det skal være mere sikkert at sejle i farvandene omkring Grønland.

- Jeg har taget dette initiativ til at styrke samarbejdet på søfartsområdet med henblik på at øge sikkerheden til søs, fortæller Jens B. Frederiksen og fortsætter: - Jeg vil blandt andet sikre, at de initiativer som Landstinget har været med til at sætte i gang, skrider fremad på en hensigtsmæssig måde. Det drejer sig om initiativer som f.eks. obligatorisk sikkerhedsudstyr og sejlerkort.

Der er enighed mellem landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Erhvervs- og Økonomiministeren om, at det skærpede samarbejde vil have en positiv effekt på sejladssikkerheden i farvandene omkring Grønland.

Brian Mikkelsen understreger:

- Det skal være sikkert og trygt at sejle i farvandene omkring Grønland. Derfor er jeg i dag blevet enig med Grønlands Selvstyre om at styrke vores gode samarbejde for at skabe sikkerhed i farvandene omkring Grønland. Vi styrker samarbejdet mellem Danmark og Grønland i aftalen, som kommer både søsikkerheden og miljøet til gode. På grund af de grønlandske farvandes karakter og vejrliget, er det ikke mindst i forbindelse med passagersejlads vigtigt, at sikkerheden er i top.

Selve aftalen udmønter sig i et kontaktudvalg, der skal sikre en tæt dialog mellem de relevante parter. Tanken er, at man også skaber et proaktivt forum, som kan diskutere fremtidige løsninger for sejlads i det arktiske område. Med den øgede fokus, der i disse år er på sejlads i Arktis, er det vigtigt at Grønland og Danmark samarbejder om at udforme regler, som både tager hensyn til erhvervslivet og ikke mindst sejladssikkerheden.

- Der er op mod to drukneulykker om måneden i Grønland. Det er alt for mange. Med denne aftale gør landsstyret og de danske myndigheder fælles front, med henblik på at nedbringe antallet af ulykker og øge sejladssikkerheden i farvandene omkring Grønland, slutter Jens B. Frederiksen.

Læs også Det arktiske samarbejde