Hvad er vigtigst: gisninger eller viden?

Det er således soleklart at politiske emner er langt udenfor kommissionens arbejde. Til gengæld skal kommissionen, sammensat af særligt udvalgte fagfolk, sørge for at fremkomme med præcise informationer om fakta til politikernes brug for deres beslutninger. Nu efter betænkningens offentliggørelse, har politikerne mulighed for at træffe beslutninger på baggrund af ens viden.

Tirsdag d. 5. april 2011
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Infrastruktur, Transport, Økonomi.

De vigtigste opdrag til transportkommissionen er følgende:
  • Give sit bud på hvordan der bør prioriteres på transportområdet, så den generelle erhvervs- og samfundsudvikling understøttes
  • Analysere de centrale udfordringer og udviklingsmuligheder
  • Analysere og vurdere transportområdets nugældende organisering og konkrete indretning
  • På baggrund af ovennævnte at komme med forslag til en vision for transportsektoren

Altså på godt dansk: at afdække de nugældende forhold på transportområdet, påpege evt. andre muligheder at løse områdets opgaver på og præsentere resultaterne for beslutningstagerne.

Det er således soleklart at politiske emner er langt udenfor kommissionens arbejde. Til gengæld skal kommissionen, sammensat af særligt udvalgte fagfolk, sørge for at fremkomme med præcise informationer om fakta til politikernes brug for deres beslutninger. Nu efter betænkningens offentliggørelse, har politikerne mulighed for at træffe beslutninger på baggrund af ens viden.

Det næste er at partierne nu har mulighed for at tilpasse betænkningens indhold eller dele heraf til deres politiske mål på området.

Det kan derfor ærgre, at det ud fra oppositionens udtalelser i pressen efter kommissionens offentliggørelse af sin betænkning lyder som, at den ikke har forstået tanken bag kommissionens betænkning er til politisk videre foranstaltning.

For det lyder nøjagtig som om oppositionen savner kommissionens diktat om hvad politikerne skal mene. Vi håber ikke at dette er udtryk for manglende politisk stillingtagen til så vigtigt et samfunds anliggende.

Dog er vi enige med oppositionen i at kommissionens betænkning også indeholder emner, som har været drøftet politisk i årevis uden at der er kommet synlige resultater. Men nu foreligger der resultater af analyser på landsplan, både om tingene som de er, og om hvordan mange af dem muligvis kan tilpasses til den aktuelle virkelighed. En oplagt mulighed for at fortsætte det politiske arbejde på baggrund af viden i stedet for gisninger.

Hvordan en billigere og mere fleksibel løsning på transportområdet skal skrues sammen er op til de folkevalgte. At bilde sig selv og befolkningen ind som folkevalgt om evig medvind og magsvejr trods sin viden om tingenes alvorlige tilstand er ikke fair hverken for sig selv eller befolkningen.

Læs Transportkommissionens betænkning