Ny containerhavnen i Nuuk skal nok blive en realitet

Alle borgere i Nuuk har ved selvsyn konstateret, at der altid ligger skibe og venter på grund af pladsmangel i den nuværende havn. Det er således åbenlyst, at der er et særdeles stort behov for et nyt havneanlæg, da det eksisterende ikke er stort nok til at klare det tryk, der er på fragtområdet

Torsdag d. 21. juli 2011
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Infrastruktur, Transport.

Demokraterne var – og er - overraskede over, at et flertal i Finansudvalget i første omgang har afvist at bevillige penge til tekniske forundersøgelser af en ny containerhavn i Nuuk. Vi er dog helt sikre på, at der kommer en anden omgang i Finansudvalget, hvorefter pengene vil blive bevilliget, og Nuuk vil få en tidssvarende containerhavn.

Demokraterne er helt sikre på, at der kommer en ny og større containerhavn i Nuuk. Og vi tror på, at en ny havn kan blive en realitet allerede i denne valgperiode. Men det kræver, at Finansudvalget i Landstinget tager endnu en omgang, og snarest bevilliger penge til tekniske forundersøgelser.

Vi har noteret os, at en af de meget klare anbefalinger fra Transportkommissionen er, at der skal anlægges en ny containerhavn i Nuuk. Bemyndigelsen hertil er samtidig fortsat i den seneste finanslov. Derudover er det værd at notere sig, at Sermersooq kommuneog andre investorer skal med andre ord formentlig ikke flere penge op af landskassen fremover.

Alle borgere i Nuuk har ved selvsyn konstateret, at der altid ligger skibe og venter på grund af pladsmangel i den nuværende havn. Det er således åbenlyst, at der er et særdeles stort behov for et nyt havneanlæg, da det eksisterende ikke er stort nok til at klare det tryk, der er på fragtområdet. Det må endvidere forventes, at trykket de kommende år bliver højere, da befolkningstallet i byen er stigende, og da vi allerede nu ser, at Nuuk bliver mere og mere brugt til forskellige erhvervsmæssige formål.

Demokraterne forventer således, at en ny containerhavn i Nuuk vil bidrage positivt til vort samfunds fortsatte udvikling, og vi tror – og håber – at Finansudvalget vil bevillige de fornødne penge til de tekniske forundersøgelser i løbet af kort tid.