Tasiilaq venter: Kom så med den lufthavn

Det er ingen hemmelighed, at Transportkommissionen meget fornuftigt har peget på, at der skal anlægges en lufthavn i Tasiilaq. Herovre i Østgrønland har vi meget svært ved at vente på, at denne anbefaling bliver ført ud i livet.

Mandag d. 22. august 2011
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Infrastruktur, Transport, Turisme.


Udløb til havnen i Tasiilaq august 1997 (an)

Det er ingen hemmelighed, at Transportkommissionen meget fornuftigt har peget på, at der skal anlægges en lufthavn i Tasiilaq. Herovre i Østgrønland har vi meget svært ved at vente på, at denne anbefaling bliver ført ud i livet.

Jeg har tidligere gjort mig til talsmand for, at vi kommer i gang med det samme, da anbefalingen er så klar, som tilfældet er. Desværre sker der ikke rigtig noget. Det er en skam, da vi i Tasiilaq virkelig har brug for den lufthavn.

I dag er det som bekendt sådan, at man skal mellemlande i Kulusuk for at komme videre til Tasiilaq eller Ittoqqortoormiit.

Denne mellemlanding har så vidt jeg kan se ingen fordele. Til gengæld kan jeg pege på en lang række ulemper, der er til stor gene for såvel os borgere som for samfundet som helhed.

For det første er det et problem for folkesundheden, at vi alt for ofte oplever at flyfriske varer som frugt og grønt strander i Kulusuk og rådner op, inden det når frem til Tasiilaq.

For det andet bruger Sundhedsvæsenet mange penge på helikoptertransport mellem Tasiilaq og Kulusuk, når der skal evakueres patienter fra sygehuset i Tasiilaq.

For det tredje er mellemlandingen skadelig for den østgrønlandske turismeindustri. En billet mellem Kulusuk og Tasiilaq tur/retur koster 1.500 kroner, og hertil skal det tilføjes, at turisterne risikerer at få en dårlig oplevelse, fordi de sidder fast i Kulusuk. I dag er det faktisk sådan, at der i højsæsonen ankommer 2-3 fly om dagen fra Island til Kulusuk. Tænk på hvor mange flere turister, vi kunne tiltrække, hvis der ikke var en fordyrende og besværlig mellemlanding.

Som det ses er der mange ulemper ved ikke at have en lufthavn i Tasiilaq. Omvendt er der rigtig mange fordele ved at have en lufthavn. De ovennævnte ulemper ved en mellemlanding i Kulusuk kan alle som en vendes til fordele ved at anlægge en lufthavn i Tasiilaq. Derudover er der ingen tvivl om, at en lufthavn vil give Tasiilaq et tiltrængt skub i den rigtige retning. En lufthavn vil skabe beskæftigelse – både i anlægsfasen og på længere sigt i den daglige drift. Derudover må det også forventes, at en lufthavn vil skabe yderligere beskæftigelse i selve byen på baggrund af den forventeligt øgede tilstrømning af turister.

En lufthavn i Tasiilaq er med andre ord en god idé både økonomisk og socialt, så hvad er det egentlig, at vi venter på? Kom så med den lufthavn.