Fornuftigt halvårsresultat for Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Lines koncernresultat for 1. halvår 2011 viser et underskud før skat på 4,7 millioner kroner. For samme periode i 2010 var underskuddet på 37,8 millioner kroner før skat.

Mandag d. 5. september 2011
Royal Arctic Line  
Emnekreds: Erhverv, Transport.

Fremgang i godsmængderne til Grønland i årets første seks måneder kan a?æses i det økonomiske resultat for Royal Arctic Line A/S

Der har været god brug for alle skibe i Royal Arctic Line i de første seks måneder af 2011. Godsmængderne til Grønland er i årets første seks måneder steget med 33.000 kubikmeter, hvilket er en stigning på næsten 20 procent sammenlignet med samme periode i 2010. Øget byggeaktivitet er den primære årsag til stigningen, men også de øvrige godskategorier viser fremgang. Godsmængderne ud af Grønland viser en pæn stigning på 5.000 kubikmeter i forhold til samme periode i 2010. Fremgangen kommer efter to år med stagnerende eller faldende godsmængder.

Regnskabet
Royal Arctic Lines koncernresultat for 1. halvår 2011 viser et underskud før skat på 4,7 millioner kroner. For samme periode i 2010 var underskuddet på 37,8 millioner kroner før skat. Efter skat og minoritetsinteresser er underskuddet i de første seks måneder på 3,2 millioner kroner mod 25,2 millioner kroner efter skat i første halvår af 2010. Resultatet for 1. halvår 2011 er således forbedret med ca. 22 millioner kroner efter skat og minoritetsinteresser i forhold til sidste års halvårsresultat.

Øgede samlede indtægter ligger til grund for det forbedrede resultat. Indtægterne var på 364 millioner kroner i første halvår af 2011 mod 341 millioner kroner i 1. halvår af 2010. Samtidig er de samlede omkostninger i første halvår af 2011 reduceret med 10 millioner kroner. Det er dog vigtigt at understrege, at der bag reduktionen indgår en række faktorer der har påvirket de samlede omkostninger på meget forskellige måder. Afskrivninger er i forhold til 2010 reduceret med 20 mio. kr., og udgør dermed en væsentlig faktor. Men faldet i afskrivninger i 2011 er midlertidigt, da leveringen af nye skibe betyder, at afskrivninger på skibe vil øges betydeligt fra næste år.

Den øgede aktivitet i første halvår, samt implementering af nye administrative systemer betyder at omkostningerne til personale og administration er øget i første halvår af 2011. Samtidig har de høje oliepriser på verdensmarkedet betydet, at omkostninger til bunkers er steget kraftigt. Stigningen som udgør 13,6 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2010, er ikke fuldt kompenseret af øgede indtægter fra olie- og valutakurstillægget, da modellen hvorefter tillægget opkræves, medfører en forsinkelse i afregningen af stigninger/fald i olie- og valutapriser.

Forventninger til resten af 2011
Den positive udvikling i godsmængderne, som er realiseret i 1. halvår, forventes at fortsætte resten af året dog med en lidt fladere kurve, da det forudses at aktiviteten i byggesektoren vil flade en lille smule ud. På baggrund af 1. halvårs realiserede resultat og forventningerne til 2. halvår 2011, forventes et overskud for hele året på 75-80 millioner kroner før skat.

Royal Arctic Lines halvårsmeddelelse for 2011