Bedre befordring i Diskobugten

Jeg har intet imod at flyvningerne indstilles medio maj, idet jeg er sikker på, at såfremt flyvninger skulle fortsætte hele sommeren, så ville det medføre prisforhøjelserne. Hvis flyvningerne kunne indledes pr. 1. oktober, så ville dette være en forbedring for borgerne i Diskobugten, fordi vi dermed kan undgå i at skulle sejle i urolige vand.

Torsdag d. 24. maj 2012
Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Infrastruktur, Transport.


(an 1999)

Jeg har med interesse fulgt med på Qanorooqs interview af landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur samt Trafik Jens B. Frederiksen den 22. maj 2012.

Der skal fra 2013 indgås et nyt serviceaftale for passagerbefordring for Diskobugtbyerne Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq samt de dertil hørende bygder. I den forbindelse håber jeg at man vil forbedre de ringe trafikale forhold til det bedre.

I dag er billetpriserne i Diskobugten høje og derudover er der mange overnatninger i forbindelse med disse rejser. Fordi borgerne skal overnatte på overnatningsstederne bliver det dyrt i sidste ende, problemet findes både i forbindelse med flyrejser og rejser med passagerbåde.

Derfor anmoder jeg landsstyret igen om at gøre rejserne i Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq og de dertil hørende byger mere fleksible og forbedre mulighederne.

Jeg skal gøre opmærksom på, at flyvningernes start pr. 1. december er for sent, og dette bør rettes således flyvningerne startes pr. 1. oktober.

Jeg har intet imod at flyvningerne indstilles medio maj, idet jeg er sikker på, at såfremt flyvninger skulle fortsætte hele sommeren, så ville det medføre prisforhøjelserne.

Hvis flyvningerne kunne indledes pr. 1. oktober, så ville dette være en forbedring for borgerne i Diskobugten, fordi vi dermed kan undgå i at skulle sejle i urolige vand.

Derfor anmoder jeg, at man starter passagerbefordring med helikopter pr. 1. oktober frem for 1. december i de mindre byer i Diskobugten.

Jeg håber at landsstyret vil undersøge mulighederne for forbedringer af passagerbefordringen i forbindelser med indgåelse af en ny serviceaftale, og Naalakkeruisut har ansvaret for det, idet det er dem der har ansvaret for indgåelsen af serviceaftaler.

Afslutningsvis skal jeg bemærke at landsstyremedlemmets udmeldinger om en længere periode med passagerbefordring med helikopter giver anledning til optimisme – jeg håber at udmeldingen vil medføre faktiske forbedringer.