En større havn i Nuuk er helt nødvendig – og er i øvrigt en gevinst for hele Grønland

Når vi i Royal Arctic Line siger, at der er brug for en større havn, så handler det ikke om nye industrier, olieefterforskning, miner eller andre ”fugle på taget”. Det handler om, at den nuværende havn er for lille til at blive drevet effektivt med de godsmængder der skal håndteres.

Fredag d. 28. september 2012
Jens Andersen, Administrerende direktør Royal Arctic Line
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Transport.

Indholdsfortegnelse:
Effektivitet et nøgleord
En havn for hele landet
Længere ventetid – flere konsekvenserDen foreslåede placering kan udvides til over dobbelt størrelse,
hvis nye industrier har behov for yderligere plads.

Nuuk har brug for en større containerhavn. Det blev konstateret allerede i november 2003 af det daværende hjemmestyres Havnegruppe, i rapporten ”Samfundsøkonomiske vurderinger af foreslåede havneudbygninger.”

Præcis den samme konklusion nåede Selvstyrets Transportkommission i 2010/2011. Dokumentationen for det behov findes altså. Men den endelige politiske beslutning venter vi fortsat på. Og hver dag lever vi i Royal Arctic Line – og dermed befolkningen i Grønland – med konsekvensen af den manglende beslutning. Så sent som her i september blev det bemærket i pressen og blandt befolkningen i Nuuk, at et containerskib fra Royal Arctic Line lå to dage ud for Nuuk uden at komme til kaj. Årsagen var helt enkel. Der var ikke plads til flere containere på havnen. Derfor blev det fuldt lastede skib nødt til at vente til eksportgodset til Danmark var fjernet fra kajen.

Så når vi i Royal Arctic Line siger, at der er brug for en større havn, så handler det ikke om nye industrier, olieefterforskning, miner eller andre ”fugle på taget”. Det handler om, at den nuværende havn er for lille til at blive drevet effektivt med de godsmængder der skal håndteres. Til det faktum kan man så tilføje, at mulighederne for at Grønland får fuldt udbytte af eventuelle nye industrier, forringes kraftigt hvis man ikke er villig til at investere i den nødvendige infrastruktur. Der er en risiko for at fuglene flyver inden vi får dem i hånden.

Effektivitet et nøgleord
Royal Arctic Line arbejder løbende med at effektivisere og tilpasse transportsystemet til og fra Grønland. Atlantskibet fra Danmark anløber i dag Nuuk, Sisimiut og Aasiaat. Godsmængderne til Grønland forventes også fremover at øges. Såfremt vi fremadrettet alene lader atlantskibet anløbe én havn i Grønland, vil det være oplagt at gå fra tre atlantskibe – som i dag – til to. Der vil fortsat være tale om et ugentligt anløb som vi kender i dag og transporttiderne vil heller ikke blive forringet. Til gengæld vil vi være i stand til at skære omkostningerne til et helt skib væk, hvilket er en betragtelig besparelse for hele transportsystemet og dermed også for hele Grønland. Men det lader sig kun gøre med en markant udvidet havn. Altså: En gennemført effektiv godstransport til Grønland er afhængig af én velfungerende transithavn.


Fase 1 af foreslåede udvidelse i Nuuk

En havn for hele landet
Lige nu er man på kommunalt initiativ ved at udvide kaj-kapaciteten i Sisimiut, og der er flere andre steder, der ligeledes har behov for havneudvidelser – og har haft det gennem længere tid. Royal Arctic Line støtter disse initiativer. Men når det gælder én løsning som effektiv transithavn er Nuuk den eneste reelle mulighed. Jeg ved det er følsomt udsagn, og vil være det i næsten alle lande, da debatten om hovedstad kontra provins næsten altid er brandvarm alle steder. Men det er ikke desto mindre et ufravigeligt faktum, hvilket man også kan se af illustrationen til denne kronik. Hver gang vi sender ti containere af sted fra Aalborg, har de fire endelig destination i hovedstaden. Med andre ord: 40 procent af al gods til Grønland skal til Nuuk. Det vil være stik imod al sund fornuft at vælge en anden placering som knudepunkt for godstransporten, for så skal mellem 90 og 95 procent af godset transiteres, frem for under 60 procent i Nuuk.

Derfor mener jeg det er vigtigt, at man IKKE ser på en større containerhavn i Nuuk som en gevinst for Nuuk, men som en gevinst for hele landet. For det er som sagt forudsætningen for at effektivisere godstransporten til hele landet. Til gavn for alle borgere.

Længere ventetid – flere konsekvenser
Vi har stor respekt for den politiske proces, og venter tålmodigt på en beslutning, men vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på at udover øgede omkostninger for Royal Arctic Line og dermed kunderne – ja så kan vi meget vel komme i den situation at Grønland i forhold til de nye industrier bliver valgt fra, til fordel for havne i andre lande – og dermed går vi glip af gode og vigtige arbejdspladser og indtægter. Der er behov for at der tages en beslutning. For landet som helhed kan vi ikke være andet bekendt.