Misforståede hensyn?

På mig virker svarene, som om der i Erhvervsministeriet er en vis uvilje mod at skærpe sejladssikkerheden seriøst i disse farvande selvom det vel er hovedformålet med L 154 - mon det skyldes et misforstået hensyn til erhvervslivet i Grønland som det skete i sin tid før MS Hans Hedtoft tragedien?

Torsdag d. 2. maj 2013
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Sikkerhed til søs, Transport, Turisme.

Folketingets Erhvervsudvalg behandler i disse uger lovudkastet L 154, hvor emnet " Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande" (Grønland) indgår.

Hele processen kan følges på her .

Jeg vil især henlede læserens opmærksomhed på Folketingets Erhvervsudvalgs 15 stk. spørgsmål dags dato til Erhvervsministeren samt Erhvervsministerens svar, der kan læses her .

Bemærk også Bilag 4, da dette bilag danner udgangspunkt for Erhvervsudvalgets spørgsmål 15 til Erhvervsministeren og Erhvervsministerens svar på samme spørgsmål.

Jeg har mange, mange års erfaring som styrmand i nævnte farvande ved Grønland på alle årstider og har oplevet mange sejladskriser under denne besejling, og jeg undrer mig derfor særdeles meget over mange af Erhvervsministerens svar på spørgsmålene fra Erhvervsudvalget.

På mig virker svarene, som om der i Erhvervsministeriet er en vis uvilje mod at skærpe sejladssikkerheden seriøst i disse farvande selvom det vel er hovedformålet med L 154 - mon det skyldes et misforstået hensyn til erhvervslivet i Grønland som det skete i sin tid før MS Hans Hedtoft tragedien?

Dags dato er det derfor min klare overbevisning, at såfremt de ansvarlige politikerne (ministre) og myndighederne (embedsmændene i ministerierne/styrelserne) i Danmark ikke officielt anerkender, at der for ethvert skib der besejler det grønlandske søterritorium uanset årstiden, er en risiko for at skibet kan møde drivende gletcheris, der kan udgøre en en meget stor risiko for skibets fortsat sikre sejlads - og at ethvert skib der besejler det grønlandske søterritorium uanset årstiden skal være kraftigt isforstærket (kraftig isklasse) således, at skibet ved et uheld og for fuld kraft kan "tåle" at påsejle denne drivende gletcheris i det grønlandske søterritorium UDEN at forlise med potentielt mange mange omkomne og potentielt stor havforurening til følge - så vil enhver dansk lovgivning vedr. sejladssikkerhed i de arktiske/grønlandske farvande bære præg af denne manglende officielle anerkendelse - og derved er lovgivningen egentligt uden praktisk værdi - efter min vurdering.

NB:
På min YouTube profil kan man bl.a. se min none profit film "Greenland icy waters". I filmen formidler jeg mange af de problemstillinger vedr. besejlingen af arktiske/grønlandske farvande, der meget sjældent bliver formidlet offentligt !

Filmen er ikke set af mange; men dog af store internationale organisationer som fx. www.arctic.gov

På min none profit web site www.iceguide.dk kan man læse om nogle af de mange sejladskriser, som jeg har oplevet under besejlingen af polarfarvandene gennem årene.

Læse mere her
Sikkerhed til søs