Royal Arctic Lines fragtmonopol bør afskaffes

I 2010 ansøgte vi Selvstyret om tilladelse til at chartre et skib som skulle komme til Tasiilaq med forsyninger fra Island i april eller maj, hvor byens forsyninger var næsten udtømte eller datoudløbne. Ansøgningen blev behandlet i Selvstyret men det endte med et afslag.

Mandag d. 24. november 2014
Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Emnekreds: Bosætning, Infrastruktur, Landstingsvalg november 2014, Transport.


Tasiilaq september 2014
(Mia Rosing Nilsson)

Royal Arctic Line, RAL, har idag eneret på skibsfragt internt i Grønland og til Grønland. Dette betyder at ingen andre må transportere skibsfragt, ej heller når der er lange perioder mellem RAL´s skibsanløb.

I Tasiilaq har vi en lang vinter; Årets sidste skib kommer i november, og næste skibsanløb bliver i slutningen af juni næste år. Altså et halvt år uden skibsforsyninger. Langs østkysten er der meget storis, men der er dog perioder hvor det ville være muligt at besejle Tasiilaq hvis man kunne beslutte sig hurtigt. Det kan RAL ikke.

Et eksempel: I 2010 ansøgte vi Selvstyret om tilladelse til at chartre et skib som skulle komme til Tasiilaq med forsyninger fra Island i april eller maj, hvor byens forsyninger var næsten udtømte eller datoudløbne. Ansøgningen blev behandlet i Selvstyret men det endte med et afslag med den begrundelse at det drejede sig om almindelige varer, og iøvrigt ville der være plads på RAL´s skib der skulle komme i juni, to måneder senere.

Senere fortalte jeg andre om sagen og det viste sig at i Nordgrønland har man det samme problem: Hvert forår når isen i Diskobugten og Melvillebugten går kunne man i byerne nordpå godt tænke sig at få et skib til at komme sydfra med friske varer. Men det må man ikke på grund af at RAL har eneret. Og RAL kommer først på det tidspunkt der er angivet i deres sejlplan som er udfærdiget mange måneder i forvejen.

Det bliver hævdet at hvis RAL mister sit monopol vil ingen forsyne bygder og yderdistrikter. Jeg er ikke enig. RAL kan få en servicekontrakt ligesom den Air Greenland har på beflyvning af bygder.

Det bør være muligt for andre operatører at sejle med fragt i Grønland. Det vil give et mere smidigt forsyningssystem. Derfor: Afskaf Royal Arctic Lines fragtmonopol!