Turismen tabt på gulvet

Alt det, der blev lovet på den store turistkonference i Kangerlussuaq i vinter, er tabt på gulvet. Dengang var det meningen, at flyselskaber, operatører, rejsebureauer og hotelbranchen skulle samarbejde for at fremme turismeerhvervet.

Fredag d. 11. september 1998
Sermitsiaq
Emnekreds: Turisme.

Turismen i Grønland har det ikke godt. Den største forhindring for udviklingen af denne erhvervssøjle, som landets politiske ledelse baserer den økonomiske vækst på, er Grønlandsfly og politikernes zig-zag-kurs.

Signaler fra udenlandske operatører viser klart, at Grønland slet ikke er gearet til at håndtere alle de turister, som politikerne i deres flotte målsætninger lægger op til.

Manglende konsekvens i den trafikpolitik linie forhindrer operatørerne i at trække turister til landet. Da operatørerne er private forretninger, der skal tjene penge på deres aktiviteter, opgiver de hurtigt at beskæftige sig med Grønland, når de ikke kan komme igennem. Man skal altid spørge politikerne om tilladelse til det mindste initiativ. Det forhindrer branchen i at blomstre. Udviklingen kan ikke vente på, at politikerne tager sig sammen og træffer beslutninger.

Skytset rettes mod Grønlandsfly. Det er berettiget, for her hober problemerne sig op, men det fritager ikke det politisk-administrative system for et meget stort medansvar.

Vi kan kun konstatere, at udviklingen stoppes: Air Ice-land vil gerne åbne en rute til Ilulissat, men kan ikke få svar, Profil Rejsers billigrejser til Sydgrønland stoppes, flyplaner bliver konstant ændret, hvis de overhovedet eksisterer, den nye lufthavn i Uummannaq lægges i mølpose, når den er færdig og så videre. Forvirringen er total.

Samtidig udnytter Grønlandsfly og SAS deres monopolstillinger i Grønland og halverer provisionen til rejsebureauerne. Formålet er, at flyselskaberne vil tjene flere penge. Konsekvensen er, at bureauerne bliver nødt til at lægge gebyrer på billetterne, hvis de overhovedet skal have råd til at drive kontorer, som sælger flyselskabernes billetter. Resultatet er, at en flybillet til 10.000 kroner stiger med 400-500 kroner. Det er ikke videre kundevenligt.

Grønlands Rejsebureau største omsætning bygger på billetsalg for Grønlandsfly og SAS. Ændringen af provisionen betyder et indtægtstab på ti millioner kroner, og det kan bureauet ikke bære.

Turistbranchen er fjernet fra Greenland Tourism’s bestyrelse, og branchen kan ikke komme igennem med sine synspunkter om turistudviklingen.

Alt det, der blev lovet på den store turistkonference i Kangerlussuaq i vinter, er tabt på gulvet. Dengang var det meningen, at flyselskaber, operatører, rejsebureauer og hotelbranchen skulle samarbejde for at fremme turismeerhvervet.

Samarbejdet er endt i konflikter og ballade, som betyder, at vi igen kan sige godnat til turisterhvervet som den fjerde søjle i erhvervsudviklingen. Tilsyneladende har flyselskaberne det så lukrativt på de mange offentligt betalte rejser, at de ikke gider beskæftige sig med turistudviklingen.

Det ansvarlige landsstyremedlem for både turisme og trafik, Peter Grønvold Samuelsen, er til messe i England og kan ikke kontaktes. Det ville ellers være interessant at høre, hvad han mener om turisterhvervets udviklingsmuligheder i Grønland og resultatet af hans store konference i vinter.

Lige nu ligner det en død sild.