Hvad siger loven - om turismeomsætningen?

Landsstyrets målsætning er, at turismen skal udvikles til et selvbærende erhverv, som bidrager positivt til landets økonomi, valutaindtjening og beskæftigelse. Udviklingen af turismen skal ske på en økonomisk, kulturel og naturmæssig bæredygtig måde.

Torsdag d. 15. oktober 1998
Atagu
Emnekreds: Turisme.

Indholdsfortegnelse:
Konto 70.12 Turisme
Politiske målsætninger
Aktivitetsplaner


side 231 i forslag til finanslov for 1999


Konto 70.12 TurismePolitiske målsætninger
Landsstyrets målsætning er, at turismen skal udvikles til et selvbærende erhverv, som bidrager positivt til landets økonomi, valutaindtjening og beskæftigelse. Udviklingen af turismen skal ske på en økonomisk, kulturel og naturmæssig bæredygtig måde.

Mere specifikt er det målet at udvikle den grønlandske turisme som et egentligt erhverv med
  • En årlig valutaindtjening på 500 mio. kr. fra år 2005.
  • En turistbranche som er miljømæssig og kulturel forsvarlig.
  • En lokal kompetence der sikrer den størst mulige beskæftigelseseffekt.
Landsstyret har i forbindelse med afholdelse af Greenland Tourism A/S' generalforsamling 1998 meddelt selskabet, at tiden er inde til at give Greenland Tourism A/S en anderledes rolle i den samlede turismeudvikling end hidtil. Landsstyret lægger vægt på, at Greenland Tourism A/S i fremtiden arbejder mere i retning af et turistråd end et iværksætterselskab som hidtil.

Ligeledes har Landsstyret nedsat en særlig analysegruppe med henblik på at vurdere den hidtidige indsats på området og udarbejde planer for fremtiden.

Besvarelsen af breve til "Julemanden, Grønland" skal medvirke til at etablere og opretholde Grønlands image hos nuværende og kommende generationer af turister.

Aktivitetsplaner
Landsstyret lægger vægt på, at Greenland Tourism A/S mere målrettet satser på opbygning af de regionale organiseringer omkring turismen via rådgivning og samarbejde, således at disse selv bliver i stand til at udvikle modtageapparaterne, serviceringen og oplevelsestilbuddene for turisterne.

Det er Landsstyrets ønske, at Greenland Tourism A/S i højere grad indgår i samarbejde med de transportselskaber her i landet, som transporterer turisterne, således at der i fælles regi kan udvikles sammenhængende og operative tilbud over hele landet.

På denne baggrund har Landsstyret indsat en ny bestyrelse i Greenland Tourism A/S under formålskonto 70.12