Turisme er da vigtig

TURISME ER overvejende et sæsonbetonet bierhverv, som kan have afgørende betydning for den, der forstår at tilrettelægge sin virksomhed sådan, at beskæftigelsen strækker sig ud over selve sæsonen. Og for alle, der tjener penge på turismen, er den et kærkomment bidrag til indtægterne. Derfor skal turismen fremmes. Men den skal fremmes på et ordentligt og reelt grundlag, og den støtte, det offentlige giver, må gives så målrettet, som det nu er muligt.

Tirsdag d. 20. oktober 1998
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Turisme.

TURISME ER overvejende et sæsonbetonet bierhverv, som kan have afgørende betydning for den, der forstår at tilrettelægge sin virksomhed sådan, at beskæftigelsen strækker sig ud over selve sæsonen. Og for alle, der tjener penge på turismen, er den et kærkomment bidrag til indtægterne. Derfor skal turismen fremmes. Men den skal fremmes på et ordentligt og reelt grundlag, og den støtte, det offentlige giver, må gives så målrettet, som det nu er muligt.

AG har gennem nogle uger bragt en række artikler om og kommentarer til landsstyremedlem Peter Grønvold Samuelsens turismeredegørelse, og vi har påpeget en række forhold, som hverken for Peter Grønvold eller hans analysegruppe har kunnet gendrive.

Der er for megen usikkerhed, for meget gætteri og for megen "religion" i turismeredegørelsen, og det er efter AG's mening ikke et rimeligt beslutningsgrundlag for Landstinget. Det kan ikke være rigtigt, at skeptiske argumenter fejes af bordet med den begrundelse, at turismen som en sidestillet erhvervssøjle er noget, man bare skal tro på.

AG er for sine artikler blevet beskyldt for at være imod turismen. Intet er mere forkert. Grønland er nødt til at udnytte alle de muligheder vi har for at tjene penge. Det grønlandske eksporterhverv er stort set enstrenget og umådelig sårbart. Turismen er en nærliggende mulighed for at øge eksportindtægterne, og det kan hverken AG eller andre med lidt økonomisk forstand have noget imod.

IKKE desto mindre er det for en del AG's holdning til turismen, diskussionen er kommet til at handle om, og det er AG nok ikke helt uden skyld i. Det kan godt være, det var et nummer for provokerende at foreslå, at al støtte til helårsbeskæftiget turisme burde standse.

Logikken i forslaget er naturligvis, at turismen ikke er et helårserhverv og aldrig bliver det. Men derfor kan der naturligvis godt sidde helårsbeskæftigede mennesker i en central turismeorganisation - for eksempel en landssammenslutning af turismeerhververe.

Det tænkte vi ikke på, da vi her på redaktionen gennemlæste og diskuterede turismeredegørelsen fra Peter Grøndvold Samuelsen. Vi blev grebet af redegørelsen - ikke for dens visioner - men på grund af dens forvirrende og - bevidst eller ubevidst vildledende oplysninger, usikkerhed og formodninger. Vi måtte derfor foreslå, at beslutning om brug af skatteborgernes penge træffes på et mere seriøst grundlag.

Flere turismeerhververe, som har deltaget i de sidste par ugers debat, har desværre fået den opfattelse, at AG vil afskaffe turismen. Det er vi kede af her på redaktionen, fordi vi netop mener, at det er turistfolkene "i marken", der har fat i den rigtige ende af turismen. Det er herfra turismen skal udvikles og ikke fra et centralt, hjemmestyreejet aktieselskab, der er i fuld gang med at trække en turistform ned over ørerne på Grønland og de turistudøvere, der rundt omkring gør et godt stykke arbejde for en bæredygtig turistform.

SÅ RINGE står det ikke til med turismeudviklingen, at det er nødvendigt at skaffe tilskud fra skatteyderne ved hjælp af opskruede og urealistiske forventninger.

Der er ingen tvivl om, at Greenland Tourism har betydet meget for turismen. Det siges, at selskabet har gjort Grønland mere kendt i de lande, hvor turisterne bor. Og naturligvis har selskabets arbejde i øvrigt ikke været frugtløst.

Vi må imidlertid kunne forlange, at de oplysninger, som Greenland Tourism, landsstyremedlemmets analysegruppe og han selv kommer med, fremsættes fair og ordentligt overfor Landstinget, som skal have en reel chance for at træffe nogle forstandige beslutninger. Det har vi dokumenteret, at de ikke har - i alt fald med udgangspunkt i det politiske dokument turismeredegørelsen. Og med de aller nyeste oplysninger fra Grønlands Statistik har vi yderligere dokumenteret, at den overordnede turismesatsning tydeligvis ikke virker.