I mål !

Gennemførelsen af denne tur over indlandsisen åbner op for helt nye muligheder for Grønland. Forsyning og servicering af bygderne Først og fremmest vil gennemførelsen af denne tur give helt nye muligheder for at binde Grønland endnu tættere sammen.

Mandag d. 31. maj 1999
Lasse Rungholm
Emnekreds: Infrastruktur, Turisme.

Indholdsfortegnelse:
Forsyning og servicering af bygderne
Turisme
Forskning
Flyvning
Biler
Skibe


ICE225 har den 27.5 skrevet verdenshistorie ved at være den første ekspedition der krydser den grønlandske indlandsis i bil.

Gennemførelsen af denne tur åbner op for helt nye muligheder for Grønland.

Forsyning og servicering af bygderne
Først og fremmest vil gennemførelsen af denne tur give helt nye muligheder for at binde Grønland endnu tættere sammen. Forsyning af bygder med varer, tjenester, lægehjælp og medicin vil blive endnu lettere og billigere (end den traditionelle fly/helikopter-transport) såfremt Grønland tager udfordringen op og kommer i gang. Som eksempler kan nævnes:
  • Vare- og persontransport i Uummannaq-området i islægsperioden
  • Vare og persontransport mellem Upernavik og bygderne i Upernavik Kommune
  • Varetransport såvel på land som på is i Aasiaat- og Qasigiannguitområdet
  • Varetransport på islagte fjorde i Sydgrønland (Lichtenau, Igaliko, og Tunuliarfik)


Turisme
For turisme-udviklingen vil der ligeledes opstå nye muligheder. For eksempel:
  • Kangerlussuaq ­ Nuuk ­ Dye II (amerikansk radarstation) - Kangerlussuaq på 4 dage
  • Nuuk ­ Kangerlussuaq eller omvendt på 1 dag
  • Kangerlussuaq ­ Nuuk ­ Dye III ­ Kangerlussuaq på 6 dage
  • Kangerlussuaq ­ Nuuk ­ Dye II ­ Dye III ­ Isortoq ­ Dye III ­ Kangerlussuaq på 12 dage.
Turene vil give mulighed for at opleve rensdyr og moskusokser, sejltur i Godthåbsfjorden, overnatning på indlandsisen og overnatning på en nedlagt amerikansk radarstation.

Disse ture vil appellere til aktive turister der prioriterer oplevelser højt.

Forskning
Endelig åbner denne ekspedition muligheder for at lave endnu mere forskning omkring indlandsisen i fremtiden. Fra KNI's side er vi både glade og stolte over at turen er gennemført og at vi har bevist at det kan lade sig gøre at krydse indlandsisen i bil. Vi håber med denne aktivitet, at andre også kan se mulighederne i stedet for begrænsninger, men i sidste ende er det op til samfundet om man ønsker udviklingen.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger om ekspeditionen fremgår dette af den officielle hjemmeside

Her er yderligere mine kommentarer som ekspeditionens chef, advokat med speciale i transport ret og som trafikpilot:

Flyvning
I Grønland er der med Grønlandsflys nuværende flåde efter min opfattelse et stort behov for et alternativ eventuelt i form af en flådefornyelse eller i et samarbejde med et mindre selskab, da der er behov for mindre fly. Der er god mulighed for at lave flere afgange og opnå større fleksibilitet med 15-19 sæders fastvingefly til at servicere både de små lufthavne såvel som sikre yderligere kapacitet, nårt der er udenrigsankomster, ved højtider m.v. Denne mulighed er klart mere økonomisk end de dyre DASH 7, men det er formodentlig et politisk problem frem for alt !

Biler
Med ICE225 er det bevist, at der er en stor mulighed for billig og meget lidt forurenende transport af fragt og passagerer såvel som turisttrafik af enhver tænkelig art, således som det også fremgår af skitsen ovenfor. En fast rute over isen er noget mere fremsynet men ikke urealistisk - langt fra.

Skibe
Eksempelvis på østkysten men også adskillige steder på vestkysten er det en oplagt mulighed med hoovercraft, som jeg forstår også har været diskuteret i Grønland men som så meget andet er endt i ingenting udover det traditionelle. Hoovercraft opererer til en brøkdel af prisen af flyvning, sejler hurtigt og kan efter min overbevisning i samme omfang servicere bygder m.v. som det i dag foregår med helikoptere med subsidier. Det er bare at give andre lov på lige vilkår og lade det officielle oprethoilde det der ellers ikke er økonomi i, men det er jo også politisk følsomt. Muligt er det ihvertfald.