Efterladte olietromler

Turistgruppen i Tasiilaq samt outfittere tager stærkt afstand fra ekspeditionsmåden og ekspeditionsdeltagernes ansvarsløshed overfor miljøet.

Torsdag d. 24. juni 1999
Judith Hard
Emnekreds: Miljø og natur, Turisme.

KNI Ice Cap Car Expedition 225's deltagere har efterladt fire olietromler på Qoorneraata sø ved Isortoq. Ammassalik Kommune tager afstand fra deltagernes ligegyldighed i et så livsvigtigt område for omkringboende indbyggere.

Isortoq befolkningen tager hvert år på ørredfangst i Qoorneraata Tasia. På grund af det meget kolde forår er søen stadigvæk frosset til, men i juli starter den sædvanlige ørredfangst.

Befolkningen i Isortoq informerede os i dag om, at tromlerne stadigvæk er på søen, den ene af tromlerne har deltagerne af ekspeditionen åbnet og smidt deres affald i. Ekspeditionsdeltagerne og Ammassalik Kommune har indbyrdes aftale om, at der ingen forurening skal ske under heller ej efter ekspeditionen.

Ekspeditionen har heller ikke informeret Landsstyreområdet for Sundhed og Miljø om deres efterladenskaber. Efter Ammassalik Kommunes nuværende viden, har ekspeditionsdeltagerne fra Sundhedsdirektoratet fået tilladelse til at køre fra Vest- til Østgrønland, ikke at de skulle retur til Vestgrønland. Men ekspeditionsdeltagerne har valgt at få ny forsyning af olie og andre nye turister har så fået lov til at køre til Kangerlussuaq uden tilladelse.

Ekspeditionen kom til Isortoq i slutningen af maj måned for at få bilerne (superjeeps) tanket op. Kommunefogeden i Isortoq har op til flere gange informeret KNI om disse tromler og stillet forespørgsler om, hvornår disse skulle fjernes. Efter megen omtale, vil KNI fra i morgen den 15. juni forsøge at bjerge tromlerne.

Turistgruppen i Tasiilaq samt outfittere tager stærkt afstand fra ekspeditionsmåden og ekspeditionsdeltagernes ansvarsløshed overfor miljøet.