Falsk tryghed om bord under sejlads i Arktis?

Det bliver også ofte fremført, at nogle krydstogtskibe er isforstærket, men i så fald er skibet kun isforstærket til at sejle langsomt frem i en rende af relativt tyndt og brudt vinteris foretaget af en isbryder, og vel at mærke kun i Den Botniske Bugt, der ligger i Østersøen mellem Sverige og Finland. Det har intet at gøre med sejladsen ved Grønland uanset årstiden.

Lørdag d. 19. maj 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Forurening, Miljø og natur, Sikkerhed til søs, Turisme.

Nu hvor sæsonen nærmer sig for krydstogtskibenes besejling af den grønlandske EEZ (Exclusive Economic Zone) , er det måske værd at bruge et par minutter til at reflektere over et par spørgsmål vedr. krydstogtskibenes konstruktion og besætningens kvalifikationer med hensyn til at besejle denne EEZ uanset årstiden.

Krydstogtskibets konstruktion ?
Med udgangspunkt i at krydstogtskibene besejler den grønlandske EEZ i den såkaldte sommerperiode, har mange fremført den påstand, at krydstogtskibene ikke vil møde farlige isforhold for skibets sikre sejlads i den grønlandske EEZ på vestkysten.

Jeg vil her og nu påstå, at ethvert skib, herunder også krydstogtskibe, vil kunne møde farlige isforhold for skibets sikre sejlads lige fra Kap Farvel området og op langs den hele grønlandske vestkyst; farlige isforhold for skibet i form af drivende isskosser i mange forskellige størrelser, drivende små og store isbjerge samt i perioder også drivende storis ved Sydgrønland. Isforhold der kan være meget svære at spotte med det blotte øje under dårlige vind og vejrforhold, og som kan være umulige at se på skibets radarer uanset hvor avancerede disse radarer ellers er!

Jeg taler af egen mangeårig styrmandserfaring i disse farvande, hvilket man kan læse og se film om på www.iceguide.dk

Jeg vil ligeledes påstå, at såfremt et skib, uanset skibstype, ved et uheld rammer sådanne isforhold, så vil skibet meget sandsynligt få et alvorligt problem!

Det bliver også ofte fremført, at nogle krydstogtskibe er isforstærket, men i så fald er skibet kun isforstærket til at sejle langsomt frem i en rende af relativt tyndt og brudt vinteris foretaget af en isbryder, og vel at mærke kun i Den Botniske Bugt, der ligger i Østersøen mellem Sverige og Finland.

Det har intet at gøre med sejladsen ved Grønland uanset årstiden, og det fører uvilkårligt til spørgsmålet: er krydstogtskibene i det hele taget konstrueret til at besejle den isfyldte grønlandske EEZ i sommerperioden ?

Måske kan denne opgave inspirere til besvarelse af spørgsmålet thi opgaven kunne sagtens have drejet sig om et krydstogtskib:
ing.dk

Besætningens kvalifikationer?
Mig bekendt findes der dags dato INGEN kurser i issejlads i de arktiske farvande da de nuværende kurser typisk er kurser i issejlads i Den Botniske Bugt mellem Sverige og Finland, og atter en gang vil jeg påstå, at det har intet at gøre med sejladsen ved Grønland, og det fører uvilkårligt til spørgsmålet: er krydstogtskibets besætning uddannet godt nok til at besejle den isfyldte grønlandske EEZ i sommerperioden?

Læs også
Mit spørgsmål til alverdens skibsingeniører
Isfrie zoner i polarfarvandene? Hmmmmmm!!