"Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre"

Det overgår simpelthen min forstand og praktiske erfaring, at myndighederne i Kongeriget Danmark giver tilladelse til at krydstogtskibe må besejle det grønlandske søterritorium i denne nationalpark.

Mandag d. 24. september 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Sikkerhed til søs, Turisme.

Maritim proportionsforvrængning i Grønland anno 2012?


I relation til den nyligt afholdte SAREX Greenland 2012 øvelse ved Ella Ø i den grønlandske nationalpark, så er der nogle forhold i virkelighedens verden, der fuldstændig overgår min forstand og årelange styrmandserfaring fra sejladsen på hele den grønlandske østkyst:

Grønlands Nationalpark er et område større end Danmark og med kun ca. 35 (femogtredive) fastboende i hele dette enorme, øde og meget isfyldte områd.

Det overgår simpelthen min forstand og praktiske erfaring, at myndighederne i Kongeriget Danmark giver tilladelse til at krydstogtskibe må besejle det grønlandske søterritorium i denne nationalpark, thi indtægterne fra krydstogtskibenes anløb af denne nationalpark står jo virkeligt i grel modsætning til alle de udgifter der er ved en stor SAR operation (enten dansk eller internationalt) for at komme disse krydstogtskibe til hjælp i grønlandsk søterritorium ifald de går på grund eller er sejlet på is og synker i området!!

Det kalder jeg sandelig for økonomisk proportionsforvrængning !

Desværre stopper den økonomiske proportionsforvrængning ikke her, thi såfremt et krydstogtskib forulykker i områderne ved Grønlands Nationalpark og der sker en havforurening har den danske stat følgende ansvar for bekæmpelsen:

"GLK (Grønlands Kommando under Forsvarsministeriet) er ansvarlig for bekæmpelse af forurening eller for iværksættelse af foranstaltninger ved trussel om forurening med olie eller andre skadelige stoffer af det åbne hav. I denne forbindelse er det fra ydre territorialfarvand og ud til slutningen af det grønlandske EEZ.

Grønlands Hjemmestyre (Grønlands Selvstyre) har ansvaret for forureningsbekæmpelse fra basislinierne og 3 sm ud samt i området fra kysten og til basislinierne. Det åbne hav omfatter i denne forbindelse primært grønlandske og tilstødende farvande. Den danske stat kan under forudsætning af forureningens størrelse, assistere enhver aktion foretaget af hhv. GLK og Grønlands Hjemmestyre /Grønlands selvstyre)."


Ansvarsfordeling for bekæmpelse/sanering:

"Forsvarsministeren har ansvaret af olie- og kemikalieforurening i farvandene udenfor 3 sm af basislinien. Opgaverne varetages af GLK, som samarbejder og kordinerer med øvrige grønlandske myndigheder.

Grønlands Selvstyre krav om opmåling af farvandene på hele den grønlandske østkyst i et område meget større end Danmark og med under 3000 fastboende ialt lige fra Tasiilaq i syd til Danmarkshavn i nord - bare for at nogle få krydstogtskibe kan anløbe den grønlandske østkyst i løbet af året, gør kun farcen endnu større efter min mening!

NB:
For slet ikke at tale om at en stor SAR operation og et aktivt havmiljøberedskab for bekæmpelse af havforurening fra et forlist skib altså ikke lige stables på benene på den øde og isfyldte grønlandske østkyst i løbet af nogle få timer ifald et skib skulle få brug for akut hjælp !!!

Måske er det hele i virkeligheden en forsvarspolitisk manipulation af medierne thi spillet om Arktis er vel i fuld gang ?

Jeg føler mig stadig som den lille dreng i eventyret om Kejserens nye klæder!


Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre fra "Den politiske Kandestøber.