Viser Crystal Cruises den sikre kurs for krydstogtsskibe i de arktiske farvande?

Så vidt jeg ved er Grønlands Selvstyre og den danske Søfartsstyrelse i disse måneder ved at lægge sidste hånd på "Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love med henblik på at forøge sejladssikkerheden i det grønlandske søterritorium – måske kan de lige akkurat nå at indføre en bestemmelse om at alle krydstogtskibe i de grønlandske farvande SKAL have sådant et følgeskib.

Torsdag d. 31. juli 2014
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Sikkerhed til søs, Turisme.


”Crystal Serenity cruise 2016” igennem NV passagen starter i ”USA/Alaska arktiske farvande” og derpå i de ”Canada arktiske farvande” og endeligt igennem ”Grønlands arktiske farvande” før den slutdestination New York.

På krydstogtet vil ”Crystal Serenity” øge sin sejladssikkerhed og redningsfaciliteter ved for egen regning at blive ledsaget af et ”følgeskib”, der medbringer helikopter, ekstra sikkerhedsudstyr og udstyr til at bekæmpe potentiel olieudslip fra skibet samt specielt trænet personale.

”Følgeskibet” kan også modtage personer fra krydstogtsskibet i tilfælde af fx forlis som det skete ved krydstogtsskib MS Explorer ulykken i 2007.

Kilde på dansk: Eksperter bekymrede over arktisk togt med luksus-krydstogskib.

Original kilde på engelsk: Experts Voice Concerns Over New Arctic Cruise.

Så langt så godt :-)

Jeg synes at det er et virkeligt godt tiltag der viser vejen frem for krydstogtskibe i de arktiske farvande; herunder især i de grønlandske farvande hvor der driver isbjerge og store isskosser rundt i hele sommer og efterårsperioden !

Jeg kunne imidlertid virkeligt godt tænke mig at vide om krydstogtskibet Crystal Serenity stadig vil beholde følgeskibet når Crystal Serenity sejler ind i det grønlandske søterritorium under krydstogtet?

Her i 2014 sejler der nemlig mange krydstogtsskibe i de grønlandske farvande UDEN at have sådanne følgeskibe – hvilket dog ellers kunne øge sikkerheden ganske betragteligt for de ombordværende på krydstogtskibet!!

Så vidt jeg ved er Grønlands Selvstyre og den danske Søfartsstyrelse i disse måneder ved at lægge sidste hånd på L 154 Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love med henblik på at forøge sejladssikkerheden i det grønlandske søterritorium – måske kan de lige akkurat nå at indføre en bestemmelse om at alle krydstogtskibe i de grønlandske farvande SKAL have sådant et følgeskib ? - og for egen regning, lige som Crystal Serenity gør det for egen regning!