Go'daw do! Jeg har et godt tilbud til dig!

Ti unge bliver sendt Grækenland, med 1.1 mio. kr. bundet i halen - et beløb, som næsten svarer til Hjemmestyrets samlede udgift til alle eksisterende turismeuddannelser og kurser.

Mandag d. 12. februar 1996
Hans Broe
Emnekreds: Turisme, Uddannelse.

Sådan nogenlunde lyder det kendte reklameslogan fra Jysk Sengetøjslager - firmaet bag Larsen Rejser - og sådan må det have lydt på Peter Grønvolds kontor sidste sommer.

Jens Veino, direktør i Larsen Rejser og bestyrelsesformand i Greenland Tourism A/S, havde, med stort klarsyn, konstateret, at der mangler veluddannede grønlandske turistmedarbejdere. Fortvivl ikke - den klarer Larsen Rejser. Vi har et godt tilbud til dig!".

I korte træk gik tilbuddet ud på at sende unge arbejdsledige grønlændere på en såkaldt international serviceuddannelse:
  • 3 ugers servicekursus på Randers Handelsskole
  • 6 måneders ansættelse på en græsk campingplads med henblik på at servicere danske turister
  • 2 ugers opfølgningskursus m.m.
De unge arbejdsledige grønlændere skulle være gode til dansk og engelsk samt være meget ansvarsbevidste og personligt modne.

Et godt tilbud - eller hvad?
Arbejdsgruppen, som blev nedsat til at behandle forslaget, blev hurtigt overbeviste om, at det ville blive meget svært at finde arbejdsledige, som kunne leve op til kravene.

Hva' så med studerende, der vil tage et års pause. Her er problemet blot, at modellen vil kræve ikke bare et men to studieårs pause.

Efteruddannelse for ansatte i turist-erhvervene!? O.K., men måske var det muligt at finde noget mere relevant og bedre for denne gruppe - vi har trods alt ikke så mange campingpladser i Grønland!

Der blev gjort mange gode overvejelser, og der blev stillet en række alternative forslag til, hvordan pengene kunne bruges bedre - for Larsens tilbud var selvfølgelig ikke gratis. Ideen med at få unge grønlændere ud i verden og lære er jo god nok!

Men ak! De store annoncer i aviserne fortæller, at det blev, som Peter Grønvold og Jens Veino ville have det.

Ti unge bliver sendt Grækenland, med 1.1 mio. kr. bundet i halen - et beløb, som næsten svarer til Hjemmestyrets samlede udgift til alle eksisterende turismeuddannelser og kurser.

Har vi virkelig råd til det? Var det ikke en god idé, at få samlet styring og koordinering af uddannelsesmidlerne?

Et godt tilbud - for hvem? Go'daw do!