Grønland - et informationssamfund ?

Der er ingen tvivl om, at revolutionen i telekommunikationen vil få overordentlig stor betydning for det grønlandske samfund, hvor ophævelsen af de geografiske afstande netop er som skræddersyet til det spredte bosætningsmønster. Ligesom resten af verdenen vil blive mindre og rykke tættere på.

Tirsdag d. 18. november 1997
Aqqaluk Petersen
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Informationsteknologi, Uddannelse.

Først blev der bygget en radiokædestation. Dernæst kom ordene. Ordene i en mobiltelefon, hvor en jollefisker ude til havs taler med sin familie hjemme i bygden. Det er begyndelsen på en video produceret af Nuka Film ved Karen Littauer og sponsoreret af Tele Greenland.

Radiokæden er bogstaveligt talt rygraden i al telekommunikation i Grønland. En kæde, der oven i købet for en beskeden merinvestering, kan udbygges med 4-5 gange den nuværende kapacitet.

I en veldisponeret og -fortalt video gøres der både rede for opbygningen af kæden og for de mange anvendelsesmuligheder. Det gælder ikke kun telefoni, fjernsyn eller radio. Det er datatransmission af enhver art, hvor kæden ophæver de geografiske afstande. Erhvervslivet kan få overført produktions - og salgsstatistik fra enhver lokalitet. Skoler på alle niveauer kan anvende det til fjernundervisning ved hjælp af videokonferenceudstyr. De telemedicinske muligheder i form af fjernkonsultation og overførsel af røntgenbilleder berøres også. Selv retsvæsenet kan gøre brug af det samme udstyr til vidneafhøringer. Mulighederne for at præsentere oplysninger om Grønland og grønlandske forhold igennem internettet til gavn for interesserede overalt i verden bliver eksempliceret ved Ilulissat Turistkontors hjemmeside.

Grønland er virkelig kommet i cyberspace, der jo som bekendt hverken er til og samtidig er alle vegne.

Skoler og kroner
Der er ingen tvivl om, at revolutionen i telekommunikationen vil få overordentlig stor betydning for det grønlandske samfund, hvor ophævelsen af de geografiske afstande netop er som skræddersyet til det spredte bosætningsmønster. Ligesom resten af verdenen vil blive mindre og rykke tættere på. Der er næsten uanede muligheder, hvorfor Tele Greenlands priser skal yderligere ned, så alle kan få råd til at deltage. Det var kronerne.

Vigtigere er det, at uddannelserne fra folkeskolen og opefter styrkes, så alle får mulighederne - også sprogligt - for at være med i udviklingen. Igennem de sidste i hvert fald 6 år, har netop uddannelserne ikke været det mest opprioriterede område i landsstyrets politik, for nu at formulere det yderst diplomatisk. Det gælder ikke kun de forfaldne og mangelfulde skolebygninger, men vigtigere har der været en total mangel på en visionær uddannelsespolitik, hvor der tages hensyn til en verden i hastig forandring. Uddannelse, uddannelse og atter uddannelse bør være nøgleord for ethvert landsstyre. Langt vigtigere end omkostningskrævende og konsulentbaserede omstruktureringer i hjemmestyreejede virksomheder. Tænk hvis de flere hundrede millioner kroner, der er tabt i KNI’s omstrukturering var blevet brugt til uddannelsespolitiske tiltag i stedet for. Lige adgang til en kvalificeret uddannelse er ikke kun en sikker investering i fremtiden, men er også den vigtigste garanti for lige muligheder for alle, uanset social baggrund.

At denne video sætter disse tanker i gang, er vel den største ros, der kan gives. Se den.