Hvor mange sundhedsmedhjælpere kan assistere ved fødsler nu?

Et af de største problemer her i Grønland, men som negligeres, er sundhedsmedhjælperfunktionen.

Onsdag d. 1. april 1998
Sofie Berthelsen
Emnekreds: Sundhedsvæsenet, Uddannelse.

I den seneste tid har vi gennem medierne hørt meget om personalemanglen i de forskellige lægedistrikter.

Når man tænker på de faktiske forhold - på hele kysten - vil personalemangelen i de forskellige lægedistrikter blive et stort problem i den nærmeste fremtid.

Vi ved allesammen, hvor stor lægemanglen er, og at dette problem burde løses gennem overenskomstforhandlinger. Vi ved også, at jordemodermanglen er et stort problem. Vi ved også, at på grund af jordemødrenes meget små lønninger, vil jordemødrene ikke arbejde i Grønland.

Et af de største problemer her i Grønland, men som negligeres, er sundhedsmedhjælperfunktionen.

Vi ved godt, at Sygeplejeskolen er startet her i Grønland. Men der vil gå mange år endnu, før sygeplejerskerne kan overtage vores daglige arbejde.

Vores daglige arbejde består i: Hvis der ikke er brug for jordemoderassistance, overtager vi jordemoderens funktioner, undersøger gravide, har beredskabsvagt hele døgnet, assisterer ved fødsler og har vagt efter en fødsel. Undersøgelse for kønssygdomme, røntgenfotografering, undersøgelse for livmoderhalskræft, oplysningskampagner for skoleelever, hjemmebesøg, undersøgelser af småbørn og så videre.

For ikke ret længe siden stoppede man uddannelsen af sundhedsmedhjælpere. Og allerede nu mangler lægedistrikterne sundhedsmedhjælpere.

Hvor mange sundhedsmedhjælpere kan assistere ved fødsler nu?

Her på sygehuset arbejder 16 sundhedsmedhjælpere, men kun tre af dem kan assistere ved almindelige fødsler. Men disse sundhedsmedhjælpere har ikke forpligtelse til at varetage et ansvar, hvis der sker komplikationer med fødslen, og deres teoritiske uddannelse mangler en del. De hare samlet deres erfaringer gemmen mange år ved at assistere ved fødsler.

Ved almindelige fødsler er det meget vigtigt, at man samarbejder tæt med fødselslægen, og vi må regne med, at fødselslægen kender meget mere til forholdene omkring en fødsel end os, hvis der skulle ske noget uforudset, eller hvis der skal laves et kejsersnit. Men de faktiske forhold er ikke sådan. Læger og sygeplejersker der kommer til Grønland, har specialiseret sig i forskellige lande, derfor kan vi ikke regne med, at alle nytilkomne kender noget til fødsler.

Derfor vil vi om få år få store problemer. Jeg håber, at de folkevalgte ser på dette problem med alvor og prøver at finde ud af, hvad problemets kerne er og arbejde for at problemet bliver løst.