Grønlands Lærerforening ekskluderes

NAK har siden foråret varet i forhandling med Grønlands Landsstyre om nye aftaler på tjenestemandsområdet. Grønlands Lærerforening har konsekvent ført overbudspolitik med urimelige krav, som ingen i NAK vurderer er realistiske, og som Landsstyret ikke har været i stand til at imødekomme.

Onsdag d. 15. april 1998
NAK
Emnekreds: Løn og overenskomster, Uddannelse.

På et møde den 17. december har NAK’s bestyrelse i enighed besluttet at ekskludere Grønlands Lærerforening fra NAK.

NAK har siden foråret varet i forhandling med Grønlands Landsstyre om nye aftaler på tjenestemandsområdet. Grønlands Lærerforening har konsekvent ført overbudspolitik med urimelige krav, som ingen i NAK vurderer er realistiske, og som Landsstyret ikke har været i stand til at imødekomme.

NAK forhandler løn- og ansættelsesvilkår for alle tjenestemændene i det offentlige. Når NAK forhandler, kræver det enighed i NAK’s bestyrelse, når forhandlingerne skal afsluttes, og der skal indgås forlig med arbejdsgiverne. Grønlands Lærerforening har ikke været indstillet på at indgå et forlig til trods for, at den anden lærerorganisation i NAK, Ilinniartitsisut Kattufat klart har tilkendegivet der skal indgås forlig nu, så lærerne selv kan tage stilling til det seneste tilbud fra Landsstyret ved en urafstemning.

Grønlands Lærerforening har stukket sine medlemmer blår i øjnene ved at stille dem i udsigt, at foreningen er stand til at gennemtrumfe lønforhøjelser, der ligger væsentligt ud over, hvad andre grupper har opnået under sommerens og efterårets forhandlinger med Landsstyret. Og da det nu gentagne gange har vist sig at det ikke er muligt, har foreningen ikke vist sig seriøs nok til at erkende at forhandlinger af og til kræver kompromisser og indgå et forlig med Landsstyret.

Grønlands Lærerforening taget alle andre tjenestemænd som gidsler, med den konsekvens, at de heller ikke i 1997 ville få lønforhøjelser, hvis Grønlands Lærerforening ikke blev ekskluderet.

Derfor har NAK’s fem andre organisationer desværre ikke haft anden mulighed end at sige fra over for denne useriøse politik. Grønlands Lærerforening har groft krænket alle tjenestemændenes interesser, og udvist en handlemåde, der er til væsentlig skade for NAK’s anseelse udadtil, hvilket de fem øvrige organisationer ikke på ansvarlig vis vil lægge navn til længere.

Vejen er nu banet for at tjenestemændene kan få den længe ventede lønforhøjelse. NAK har forhandlet sig frem til et resultat på over 5% med Landsstyret, som Grønlands Lærerforcning konsekvent har afvist at tage imod.

De fem tilbageværende ansvarlige organisationer i NAK vil kontakte Landsstyret idag og fortælle, at tjenestemændene nu er klar til at indgå et forlig, således at resultatet kan komme til urafstemning, og tjenestemændene kan få den lønregulering, de har ventet på siden 1995.