Åbent brev fra NAK til Landsstyret

Fra selv samme øjeblik der måtte blive indgået overenskomst med Danmarks Lærerforening, vil jeg arbejde for . . at samtlige grupper i Peqqissaasut Kattuffiat og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiat inden for sundhedssektoren vender tilbage til deres danske moderorganisationer.

Torsdag d. 30. april 1998
Karna Jokumsen
Emnekreds: Løn og overenskomster, Politik, Uddannelse.

Fra selv samme øjeblik der måtte blive indgået overenskomst med Danmarks Lærerforening, vil jeg arbejde for, at NAK bliver nedlagt, at Peqqissaasut Kattuffiat og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiat - som jeg også er formand for - bliver opløst, og at samtlige grupper i Peqqissaasut Kattuffiat og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiat inden for sundhedssektoren vender tilbage til deres danske moderorganisationer.

Jeg vil samtidig arbejde for, at der iværksættes blokade mod ansættelse inden for hele sundhedssektoren i Grønland indtil der er indgået hovedaftale og tilfredsstillende overenskomst med andet udgangspunkt end den grønlandske lønstruktur mellem disse danske organisationer og de offentlige arbejdsgivere i Grønland. Af åbenbare årsager vil jeg anbefale samme strategi overfor de øvrige medlemsgrupper i NAK.

Det er med stor ulyst, at jeg har skrevet disse linier. Og jeg skal indtrængende bede Grønlands Landsstyre og Grønlands Landsting nøje at overveje, hvilke skridt der tages i forbindelse med løsning af den yderst ulykkelige situation i Folkeskolen.

Som skitseret ovenfor vil indgåelse af en overenskomst uden om NAK og Ilinniartitsisut Kattuffiat få i øjeblikket uoverskuelige menneskelige, økonomiske og strukturelle konsekvenser af langt mere vidtrækkende karakter på alle de områder, hvor NAK og NAK's medlemsorganisationer har medlemmer. En overenskomstindgåelse med Danmarks Lærerforening kan kun få den konsekvens, at den nuværende situation i Folkeskolen bliver eksporteret til samtlige andre områder inden for det offentlige, hvilket næppe kan betragtes som en holdbar løsning på længere sigt.

Organisationerne i NAK har stadig forståelse for, at en løsningsmodel kan indbefatte dannelsen af en ny centralorganisation med forhandlings- og aftaleret på både overenskomst- og tjenestemandsområdet bestående af lærerorganisationerne Ilinniartitsisut Kattuffiat og Grønlands Lærerforening, selv om vi vil vare kede af at miste Ilinniartitsisut Kattuffiat som medlem. Ilinniartitsisut Kattuffiat har ved en kompromissøgende holdning været medvirkende til at finde den løsning, der nu er stemt hjem, er underskrevet og gældende.

Dog vil der ikke være løsninger, hvor NAK og Ilinniartitsisut Kattuffiat sættes uden for indflydelse, og hvor det nuværende aftalesystem samtidig med nogen form for legitimitet kan bevares eller udbygges.

Med venlig hilsen

Karna Jokumsen, Formand