Kære Martin Ben Shalmi!

Jeg har lyst og vilje til et konstruktivt samarbejde, og derfor vil jeg ikke her gå ind i en debat om, hvad der er lovet eller ikke lovet, og hvilke forventninger Nuuk International Friskole med rette eller urette kunne have til den politiske behandling af forslaget om privatskoler.

Torsdag d. 18. maj 2000
Lise Lennert
Emnekreds: Love og konventioner, Politik, Uddannelse.

Tak for dit brev af 1. maj 2000, hvor du blandt andet tilbyder at gå ind i et samarbejde med mit direktorat om det videre arbejde med etablering af en privatskole. Da brevet også har været bragt i medierne vælger jeg ligeledes at svare med et åbent brev.

Jeg har lyst og vilje til et konstruktivt samarbejde, og derfor vil jeg ikke her gå ind i en debat om, hvad der er lovet eller ikke lovet, og hvilke forventninger Nuuk International Friskole med rette eller urette kunne have til den politiske behandling af forslaget om privatskoler.

Derimod har jeg med glæde noteret mig, at dit brev er skrevet i en positiv ånd, som lægger op til et konstruktivt samarbejde. Jeg har anmodet mit direktorat om snarest at tage en drøftelse med dig om en plan for det videre forløb og etablering af et samarbejde mellem foreningen Nuuk International Friskole og direktoratet, sådan at du har mulighed for at komme med en orientering på foreningens generalforsamling den 28. maj.

Med venlig hilsen