IT-visioner

Hvis vi tager et kvalificeret gæt, og siger, at vi giver 1000 skolebørn et computersæt til kr. 10.000,- pr. år, så koster denne investering 10 millioner kroner om året

Tirsdag d. 6. juni 2000
Jørgen Wæver Johansen
Emnekreds: Informationsteknologi, Uddannelse.

At vi skal udnytte de muligheder vi har, på optimal vis, siger jo næsten sig selv. Derfor skal vi satse målrettet på IT-området. Derfor handler det om at gøre IT til et hver-mands-eje, det handler om at give alle vore medborgere muligheder og viden, det handler om at investerer i fremtiden, og det handler om at skabe et nyt erhvervsområde.

Godt hjulpet på vej af IT-rådets gode rapport, har jeg gjort mig nogle få tanker om nogle indsatsområder vi helt konkret kan satse på - og har råd til.

En computer til alle skolebørn
Uanset hvad man mener om borgmester Brixtofte´s tiltag i Farum, så kan man ikke komme uden om, at manden har en masse spændende ideer. Jeg mener principielt, at vi - som i Farum - skal have råd til at give alle skolebørn i vort land en Computer med internetadgang, printer, skanner osv. Det er simpelthen én af de bedste investeringer i fremtiden vi kan foretage os. Jeg er overbevist om, at det vil højne elevernes færdigheder og dermed skabe en bedre forudsætning for deres fremtid - det må være vores pligt.

Måske har vi ikke råd til at give alle skolebørn en computer samtidigt, og det kunne jo også være, at husstande med flere skolebørn kunne deles om én computer, men der er ikke noget der forhindrer os i, at indføre ordningen over en årrække. Og så katastrofalt dyrt er det jo heller ikke, især ikke hvis vi ser tingene i perspektiv. Hvis vi tager et kvalificeret gæt, og siger, at vi giver 1000 skolebørn et computersæt til kr. 10.000,- pr. år, så koster denne investering 10 millioner kroner om året. Det er sådan ca. hvad der svarer til 5% af de omkostninger vi årligt har til førtidspensionsområdet.

Vi skal igang, vi må ud af starthullerne - og hvis ikke vi begynder nu - hvornår begynder vi så?

En IT-udviklingsfond
Hvis vi i Grønland skal have gang i en ordentlig udvikling på IT-området, og vel at mærke vil fastholde den udvikling der kommer og samtidig realisere nogle af de målsætninger IT-rådet har foreslået, samt sikre at denne udvikling foretages af iværksættere og små virksomheder, så er det drønvigtigt at skabe en udviklingsfond på IT-området.

En udviklingsfond som økonomisk kan gå ind og støtte udviklingen og udviklerne af innovative og nyskabende IT-projekter. Jeg er overbevist om, at en fond med 5 millioner kroner årligt vil gøre en verden til forskel på dette område. Vi skal have kick-started udviklingen på én eller anden måde, vi må ud af starthullerne - og hvis ikke vi begynder nu - hvornår begynder vi så?

5 kroner pr. time for at surfe på internettet
Alle skal have råd til at surfe på internettet. Priserne er stadig for høje, selvom Tele Greenland flot har sat taksterne ned over en årrække. Om man er studerende, førtidspensionist, SIK-lønnet medarbejder, fanger eller fisker, politikker eller alderspensionist, det er underordnet - men vi skal alle have mulighed for, og råd til at udvide vor horisont gennem nutidens førende medie - internettet.

Derfor skal man nok ikke forglemme, at man godt kunne lave en seviceaftale med Tele Greenland. En serviceaftale som kunne sikre at både kapaciteten og hastigheden blev øget, samtidig med at prisen for brug af internettet blev sat ned til en fastpris på 5 kroner i timen. Hvilket jo er ca. en tredjedel af prisen for en øl.

Mere udenrigsstof i medierne
"Uvidenhed er den største trussel mod ethvert demokrati", "Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves", og andre lignende citater er så korrekte som noget kan være. Derfor handler det også om, at gøre ens befolkning så informeret og så "videnfuld" som overhovedet mulig. Og man skal heller ikke blive så forblændet af internettet så man begynder at tro, at det er løsningen på alt. Det er det ikke.

Der vil i mange år fremover være mange som aldrig bliver fortrolige med internettet og mange vil sikkert foretrække andre medier for at udvide deres horisont og deres viden, for eksempel tv-mediet og/eller vore aviser. Enkelte medlemmer af vores udmærkede selvstyrekommission har også påpeget vigtigheden af løbende at kunne modtage informationer fra resten af verden. Derfor er det vigtigt at investere i at befolkningen får adgang til denne viden. Lad os udnytte den mulighed vi har, i og med at vi har én af verdens længste og mest moderne digitale radiokæder. Lad os investere i at vi får nogle flere "værdibaserede" tv-kanaler - Discovery, BBC World, CNN en familiekanal eller lignende. Samtidig kunne vi godt sponsorere en udenrigsrelateret medarbejder på hver af vores landsdækkende aviser. Dette vil ikke alene højne informationsniveauet i landet, men sikkert også vore sprogfærdigheder. Det ville styrke det grønlandske demokrati, og det er vi vel alle interesseret i.