KIIP spænder ben for de studerende

Er der overhovedet tegn på, at KIIP interesserer sig for, at for eksempel de decentralt lærerstuderende bliver færdige?

Torsdag d. 6. juli 2000
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Boliger, Politik, Uddannelse.

Det er ikke, fordi AG ligger på lur efter skandaler. Det er primært nyheder, der interesserer os. En bred, almindelig information, som vore læsere kan have interesse i. Men gang på gang falder vi over politiske og administrative fadæser, som vi ikke kan finde nogen undskyldning for - endsige forklaring på. Og så må vi naturligvis fortælle om det.

Sådan en historie finder du på side 5 i dagens avis. Her fortæller vi blandt andet om uddannelsessøgende, der må vente med at komme i gang med deres uddannelse, fordi der ikke er boliger til dem i Nuuk. Og hvad værre er: om studerende, der efter et par års decentral uddannelse (læreruddannelsen) må opgive at komme videre, fordi den teoretiske del af uddannelsen skal foregå i Nuuk.

Den sidste gruppe, som man således har holdt for nar i hele deres uddannelsesforløb, kan end ikke gøre sig håb om en løsning. KIIP fralægger sig nemlig ansvaret og siger nu, at det er de uddannelsessøgende selv, der skal skaffe sig boliger. De kan bare henvende sig til INI, og fremleje en lejlighed eller lignende.

Det er tydeligt, at den pågældende medarbejder i KIIP ikke aner noget om boligsituationen i Nuuk, og det forklarer vel, hvorfor problemet kommer bag på forvaltningen. Men andre i systemet har for længst gjort opmærksom på, at der blev brug for ekstra mange boliger i år. Ilinniarfissuaq’s rektor har fra begyndelsen af den decentrale læreruddannelse mindet KIIP om, at de decentralt studerende efter to år ville få et centralt uddannelsesafsnit, hvor de ville blive nødt til at tage ophold i Nuuk. Og så sent som i marts sendte Ilinniarfissuaq en "husker" ud om det samme.

Alligevel er det kommet bag på planlæggerne i KIIP, hvor man nu skyder problemet fra sig og gør de studerende ansvarlige. Dét er skandaløst dårligt.

KIIP’S HOLDNING og manglende initiativ i denne sag er mildt sagt pinlig. De studerende og de uddannelsessøgende lades helt i stikken og efterlades med det indtryk, at i det mindste hjemmestyret er fuldstændig ligeglad med, om de bliver uddannet eller ej. Men sådan er det selvfølgelig ikke.

Eller er det?

Er der overhovedet tegn på, at KIIP interesserer sig for, at for eksempel de decentralt lærerstuderende bliver færdige?

Næ, vel egentlig ikke!

For så havde der været boliger til dem. Så havde der været bygget kollegier med værelser og smålejligheder, som kan tilfredsstille de uddannelsessøgendes behov for tag over hovedet under opholdet i Nuuk. Når forvaltningens repræsentant vasker hænderne og siger, at de uddannelsessøgende bare selv kan skaffe sig en bolig i en by, hvor tusindvis af mennesker i forvejen ikke har nogen, så er det udtryk for regulær ringeagt og ansvarsforflygtigelse.

Det er IKKE muligt for en tilrejsende studerende at skaffe sig selv en bolig i Nuuk. Det er heller ikke muligt for de boligløse i Nuuk.

KIIP MÅ øjeblikkeligt diske op med en overbevisende undskyldning overfor de studerende og samtidig indlede et intensivt arbejde for at skaffe de nødvendige boliger først og fremmest til de mennesker, der allerede har ofret et par år på at dygtiggøre sig indenfor et påtrængende vigtigt område. Desuden må KIIP og landsstyret i samarbejde med Nuup Kommunea se at få løst problemet med kollegiepladser til de unge, der søger uddannelse i Nuuk.

Ellers bliver de fleste centrale uddannelser forbeholdt børn og unge fra Nuuk, hvor de for det meste vil kunne bo hos forældrene, indtil uddannelsen er overstået.

VI HAR ALTID været enige om, at uddannelser skal prioriteres højt. De senere år er der gjort særlig meget ud af snakken. Det rådgivende råd for Grønlands økonomi, OECD, Det grønlandske Erhvervsråd - alle, der har begreb om økonomi og udvikling - lægger meget stor vægt på, at folkeskolen og uddannelserne forbedres radikalt. Det bør været et af de væsentligste investeringsområder i den fremtid, vi kan overskue.

Men hvad sker der?

De unge får den besked, at de ikke kan få nogen uddannelse, før de har skaffet sig en bolig i en by, der ikke har nogen boliger. !!!

VI KAN IKKE forbedre uddannelsessituationen, med mindre vi skaffer de studerende og de uddannelsessøgende tag over hovedet. Det er det, opgaven lyder på i øjeblikket. Og så må KIIP altså beklage sin attitude. Ikke bare har forvaltningen spændt ben for de studerende ved ikke at gøre noget for at afhjælpe et problem, direktoratet kendte til, men medarbejderne sparker oven i købet de studerende, mens de ligger ned. Det er ikke den måde, vi får flere dygtige medborgere på.