Læreren er væk

Det mest kedelige er, at de blev sendt hjem allerede den første dag, hvor læreren ikke var mødt frem, fordi det gode vejr havde trukket mere til en sejltur den pågældende dag

Tirsdag d. 5. september 2000
Kuulumaat Fleischer
Emnekreds: Uddannelse.

Skolen begyndte for 14 dage siden. I AG nr. 62 kunne man læse formanden for IMAK, Claus Jochimsens velkomstindlæg på vegne af skolen og lærerne. Som forælder til skolesøgende børn er det glædeligt blandt andet at læse, at "lærerne glæder sig til at udvikle skolen sammen med jer, så den kan blive et endnu bedre sted at være og for at I kan lære så meget som muligt".

Jeg er sikker på at man følger denne målsætning på alle skolerne, og jeg er ligeledes sikker på, at lærerne vil følge denne målsætning. Men vi må sikkert endnu engang forvente, at vore børn bliver sendt hjem adskillige gange i løbet af dette skoleår, ligesom det allerede er tilfældet på skolen Gammeqarfik i Aasiaat. Efter 14 dages skolegang er eleverne i en klasse allerede blevet sendt hjem fire gange, og efter min mening er det alt for meget. Det mest kedelige er, at de blev sendt hjem allerede den første dag, hvor læreren ikke var mødt frem, fordi det gode vejr havde trukket mere til en sejltur den pågældende dag.

Man kan ikke undgå at være bange for konsekvenserne af disse oplevelser for børnene, for vi siger normalt, at børn lærer af erfaring. Man må derfor opfordre til, at man søger at løse dette problem.

Det er naturligvis betænkeligt, at sådan noget sker i løbet af så kort tid, især når man ønsker at have tiltro til skolen og lærerne. Jeg skal understrege, at det drejer sig om otte undervisningstimer i de fire dage, jeg har nævnt ovenfor.