Passer lærerne deres arbejde?

Hovedparten af lærerne gør hver dag et kæmpe stykke arbejde for at få en skrantende folkeskole til at fungere. Imod alle odds laves der de fleste steder spændende undervisning

Tirsdag d. 12. september 2000
Claus Jochimsen
Emnekreds: Uddannelse.

Af og til dukker der historier op i aviserne, som den fra Kuulumaat Fleischer i Aasiaat i AG den 5. september 2000. Det er historier om lærere, der af den ene eller anden grund ikke passer deres arbejde. Det er heldigvis altid enkeltstående historier, men det er samtidig historier, der har en negativ indflydelse på det syn mange mennesker har på hele lærerstanden.

Lad mig slå fast med det samme: Hovedparten af lærerne gør hver dag et kæmpe stykke arbejde for at få en skrantende folkeskole til at fungere. Imod alle odds laves der de fleste steder spændende undervisning. Der eksperimenteres med nye samarbejdsformer og med nye måder at undervise på. Lærerne kæmper på trods af masser af overtimer for at udvikle skolen sammen med børn og forældre.

Når enkelte lærere ikke passer deres arbejde, når de spiser eleverne af med videofilm og spadsereture, der intet har med undervisningen at gøre, når enkelte lærere udebliver fra deres undervisning eller møder op berusede eller med synlige tømmermænd, når de møder uforberedte og uengagerede, ja, så går det ikke blot ud over deres elever og deres kolleger på skolen. Det går ud over alle de dygtige og engagerede lærere, der hver dag passer deres arbejde på fornemste vis. Det går ud over folkeskolen.

Det er en ledelsesopgave at sikre, at alle lærere får den vejledning og de retningslinier, der skal til for at de på betryggende vis kan udføre deres arbejde med børnene. Det er nemlig korrekt som Kuulumaat Fleischer skriver i sit indlæg, at børn blandt andet lærer af de erfaringer, de får i skolen. Både af de gode, men desværre også af de dårlige erfaringer.

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK arbejder målrettet på at sikre, at kvaliteten af den undervisning vore elever modtager i skolen bliver så høj som overhovedet mulig.