Blokade - Man lærer af sine fejl...

Man nægter at give lærerne samme fremgang som øvrige grupper. Det er en politisk beslutning, og resultatet bære man så også alene skylden for

Fredag d. 20. oktober 2000
Grønlands Lærerforening IMAK
Emnekreds: Løn og overenskomster, Politik, Uddannelse.

TD>


... eller måske rettere, man burde lære af sine fejl.
Efter de kedelige forløb af overenskomstforhandlingerne i 1995 og 1997/98 kunne man have håbet, at vores arbejdsgiver havde lært, at stejl "vi alene bestemme" holdning er totalt ødelæggende for arbejdsklimaet. Lovindgrebet med 0-løsningen i 1995 skabte vrede og mistro blandt lærerne. Efter forkastelsen af overenskomstresultatet i 1997 viste hele den efterfølgende kamp for at opnå rimelige resultater, efterfulgt af kampen for at opnå forhandlingsret for lærerne, et enestående sammenhold mellem lærerne. Afslutningen af konflikten med indgåelse af aftaler, der var rimelige for begge parter, gav en entusiasme, en tro på fremtiden, der er særdeles nødvendig for udviklingen i skolen.

Nu må vi så i gang igen
Hjemmestyrets totale mangel på vilje til at tage ved lære af tidligere fejl, har nu bragt os i den samme kedelige situation som 95 og 97. Man nægter at give lærerne samme fremgang som øvrige grupper. Det er en politisk beslutning, og resultatet bære man så også alene skylden for. Hjemmestyret kan med sin stejle holdning nemt ødelægge arbejdsklimaet og troen på fremtiden en gang til, men en ting kan de ikke ødelægge: DET FANTASTISKE SAMMENHOLD mellem lærerne. Det skal nok bære os igennem også denne arbejdskamp.

I dette forår har lærerorganisationer i andre nordiske lande også været i arbejdskamp. I Norge startede skoleåret med strejker i udvalgte byer, og efterhånden blev konflikten optrappet. Resultatet blev: (hentet fra Lærerforbundets hjemmeside):

Skolepakken, som er forhandlet på plads mellem KUF og lærerorganisationerne, er et vigtigt første skridt mod at få et mere konkurrencedygtigt og attraktivt lønniveau for lærerne. Vi er godt tilfredse med, at der er givet lønstigninger til alle lærere og skoleledere. Med tarifopgøret, feriekompensation og den nye arbejdstidsaftale, har lærerne fået en lønstigning på omkring 30.000 kr. Dette er et vigtigt fundament for fortsat lønkamp og en bedre skole, siger leder Anders Folkestad i Lærerforbundet.

På Færøerne har man, som tidligere beskrevet, ført lønkamp. Strejken blandt de overenskomstansatte lærere varede i 57 dage, og resultatet blev lønforbedringer på ca. 9%.

Lærerne på Færøerne blev bakket op af befolkningen. Følgende er plukket fra den færøske lærerforenings hjemmeside:

Kampviljen blandt medlemmerne er høj, men de økonomiske vanskeligheder og håber sig op. Af de 750 aktive lærere er 250 i strejke. De som strejker, er overenskomstansatte og de andre er tjenestemænd og må ikke strejke. Situationen på skolerne er enten kaotiske eller så står skolerne helt tomme.

Den færøiske opinion har erkendt, at en velfungerende folkeskole har stor betydning. Denne opfattelsen får Føroya Lærarafelag daglig bevis på.

Elever, forældre og almenheten har gået i protestoptog til undervisningsministeriet og finansministeriet.

Situationen på Færøerne kan meget nemt blive situationen hos os. Blokadevarslet er sendt, og Landsstyret har nu en måned til at erkende, at også lærere skal have samme lønudvikling som øvrige grupper.