Læreren er væk - for anden gang

Og hvis formanden for Lærerforeningen ikke kan se problematikken, så må vi vente meget længe på »Den gode Skole«

Lørdag d. 21. oktober 2000
Jose D. Ruiz-Martinez
Emnekreds: Uddannelse.

Det er ikke af og til at læreren er væk fra undervisningen og børnene sendes hjem eller får en ufaglært og intetsigende vikar til at glatte ud i forbindelse med lærerens fravær.

Det er et utilfredsstillende og uigennemtænkt svar til forældrene, når formanden for lærerforeningen ser bort fra et skoleproblem, som ikke er et enkeltstående tilfælde; men et dagligt praksis, der ikke kan undgå at have konsekvenser for børnenes skolegang og den fremtid, som deres liv skal bygges videre på.

Derfor vil det have været mere passende at lytte og svare på, hvad forældre - efter skuffende og gentagne oplevelser fortæller om deres børns daglige skolegang.

Det hjælper ikke noget at fortælle om lærernes overtid, når dette alligevel ikke løser problemet med lærernes fravær.

Vi, som forældre, bliver ikke informeret om, hvad årsagen er til at børnene meget ofte ingen lærer har til at undervise, eller hvor tit det sker. Vi bliver heller ikke informeret om, hvem der sættes som vikar eller om der følges en undervisningsplan.

Det må være og er skolens pligt til at sørge for og i det mindste fortælle, hvis der ikke gennemføres den undervisning, som børnene har krav på hver dag.

Når vi har været udsat for følgende eksempel: i uge 37 har der - ud af en 29 timers undervisningsuge - været følgende fravær: seks vikartimer og fem fritimer: Det vil sige en "ineffektiv" undervisning i alt 11 timer ud af 29 timer - hvem kan forsvare sådan et fravær?

Sluttelig kan man kun opfordre forældre til alle skolesøgende børn til at følge med i deres børns skolegang og påpege, når skolen ikke lever op til deres ansvar og forpligtelse over for børnene. Det er vores eneste mulighed - som forældre - at være med til at fastholde "Den gode Skole".

For hvis formanden for lærerforeningen ser en reaktion fra forældrene som et angreb mod lærerne, så kan man måske vente længe med at få lærerne til at indrømme, at det er uacceptabelt med så meget lærerfravær, og hvis formanden for Lærerforeningen ikke kan se problematikken, så må vi vente meget længe på "Den gode Skole".

Hvis det er vanskeligt at forstå, så kritiserer jeg ikke lærerne - hverken de gode eller de dårlige men vil gerne påpege et problem, som skolen har, når eleverne mister så mange undervisningstimer.