Vi har viljen

Lærerne har strakt sig langt. De tager mange overtimer, hvorved det store antal ubesatte stillinger er gjort delvis usynlige. Men det har kostet dyrt både med stress og udbrændthed, hvorved også kvaliteten i undervisningen er forringet

Lørdag d. 21. oktober 2000
Sivso Dorph
Emnekreds: Løn og overenskomster, Politik, Uddannelse.

Der er udgivet en række rapporter om forholdene i den grønlandske folkeskole. En rapport om lærernes arbejdsmiljø, en rapport om lærernes løn- og arbejdsvilkår, en rapport om folkeskolen, en rapport om uddannelsesbehovet med anvisninger til, hvorledes de skal rettes op. Der skrives, der udtales, der kommes med erklæringer, men når det kommer til stykket, hvor der skal handling til, så vil man ikke. Man råber på uddannelse, uddannelse og atter uddannelse. Men, man vil ikke give springbrættet de nødvendige betingelser.

De rapporter peger alle sammen på, vi skal have bedre betingelser på folkeskolen, at for mange lærere finder andre arbejdspladser, at nye kolleger der kommer udefra i stigende antal kun bliver her i landet i et til to år, et stort antal af nyuddannede lærere fra Ilinniarfissuaq forlader folkeskolen, at et stort antal føler stress, at der mangles ledere og gennemtrækket er for stort, at for mange af elevernes afgangsprøver er for ringe. Jamen, for pokker, så må der vil være noget der skal rettes op.

Man ønsker og kræver en kvalitet i undervisningen. En kvalitet i undervisningen opnås ved, at der gives de rette betingelser. At der er uddannede lærere, der hele tiden tilbydes opkvalificering gennem kurser og personlig udvikling. At der er kontinuitet i skolens drift og hverdag. At man fastholder lærerne. At der gives tid til forberedelse og samarbejde. At lærer- og lederjobbet gøres attraktivt, sådan at rekruttering og fastholdelse af personalet er til stede. Det kan opnås ved at have en god løn-, ansættelses- og personalepolitik. Jeg har i min naive tro troet på, at det er noget som de ansættende myndigheder har, i deres fastholdelses og ansættelsespolitik, men har måttet sande, at de kun har det i ordet. Jeg har i min naive tro troet på, at når de nu alle råber om uddannelse, uddannelse og atter uddannelse, at det er i samfundets interesse at disse betingelser opfyldes, så har jeg også der taget grueligt fejl. Det er trist at skulle erkende, at det kun er lærerforeningen, der har interesse i at skulle kæmpe for, at den grønlandske folkeskole gøres til en attraktiv arbejdsplads. For der har politikerne erklæret fallit. Det er trist at skulle opleve, at politikerne betragter lærerne som deres modpart, og ikke som en sparrings- og samarbejdspartner til udvikling af den grønlandske folkeskole.

Lærerne har strakt sig langt. De tager mange overtimer, hvorved det store antal ubesatte stillinger er gjort delvis usynlige. Men det har kostet dyrt både med stress og udbrændthed, hvorved også kvaliteten i undervisningen er forringet. Lærerne vil, men spørgsmålet er hvor længe? Hvor langt skal og kan vi strække os? Vi vil have en god skole, en Atuarfitsialak.

For at løfte opgaven skal vi være mange flere. For som det kører i dag, er Atuarfitsialak, svært at få øje på. Gør lærer- og lederjobbet attraktivt, sådan at vi kan tiltrække dygtige grønlandske studenter til at tage en læreruddannelse, til at kunne tiltrække og fastholde lærere udefra, i konkurrence med deres lønninger fra deres hjemlande. Få ikke flere lærere til at vende den grønlandske folkeskole ryggen, for at tage andre jobs med bedre løn- og ansættelsesvilkår. Lærerne tror på, at den grønlandske samfunds fremtid er uddannelse, uddannelse og atter uddannelse. Politikere, hvis ikke disse kun er jeres valgflæsk, så vis at I mener det og har viljen til at nå det. Vi er ikke jeres modpart, som vi ofte får indtryk af, men en samarbejdspartner, hvor vi sammen vil kunne løfte opgaven. Men, I sidder på midlerne, magten og styringsmekanismerne. I kan gøre noget hvis I vil. Stop misbruget af arbejdskraften af de gode lærerkræfter. Skaf den grønlandske folkeskole flere lærerkræfter, så kvaliteten, glæden og indholdet højnes. Vis, at I har viljen til at gøre det. I har fået anvisninger nok om vejen, hvis I vil.