Beretning om den økonomiske udvikling i Grønland

Forslag til Finansloven for 2002 bliver med andre ord afgørende på to væsentlige områder. Dels med henblik på at sikre en ansvarlig finanspolitik. Dels vil den kunne være et vigtigt skridt til at gennemføre tiltrængte reformer på en række vigtige områder

Onsdag d. 21. marts 2001
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Erhverv, Politik, Uddannelse, Økonomi.

Indholdsfortegnelse


/////Kapitel 1. Vurderinger og anbefalinger
 • 1.1 Den økonomiske situation
  • Den økonomiske udvikling
  • Finanspolitikken
  • Rejekvoten
 • 1.2 Arbejdsmarkedsforhold og -politik
  • Produktivitet
  • Arbejdsmarkedspolitiske forhold
  • Uddannelsesmæssige forhold
  • Bedre statistik
 • 1.3 Strukturpolitik
  • De hjemmestyreejede selskaber


/////Kapitel 2. Arbejdsmarkedsforhold og -politik
 • 2.1 Indledning
 • 2.2.1 Den potentielle arbejdsstyrke 1990-2010
  • Udvikling i ældrekvoten
 • 2.2.2 Arbejdsstyrken 1990-2010
 • 2.2.3 Beskæftigelsen i 1990’erne
  • Beskæftigelsesniveau - beskæftigelsesfrekvenser
  • Beskæftigelsens sammensætning i 1998
  • Privat / offentlig beskæftigelse
  • Beskæftigelsen på arbejdstagerkommune
  • Beskæftigelsen fordelt på byer og bygder
  • Beskæftigelsen fordelt på aldersintervaller
  • Beskæftigede fordelt på fødte i og uden for Grønland
 • 2.2.4 Ledigheden i 1990’erne
 • 2.3 Produktivitet og løn
 • 2.4 Arbejdsmarkedspolitiske udfordringer
  • 2.4.1 Udfordringer for det offentlige
   • Det offentlige som udbyder af uddannelser
   • Det offentlige som efterspørger af uddannelser
   • Det offentlige som regelfastsætter i relation til arbejdsmarkedet
   • Det offentlige som regelfastsætter i øvrigt
  • 2.4.2 Udfordringer for arbejdsgiverne og deres organisationer
  • 2.4.3 Udfordringer for arbejdstagerne og deres organisationer
 • 2.5 Konklusion
 • Litteraturliste til kapitel 2


/////Kapitel 3. Den økonomiske situation
 • 3.1 Konjunkturudviklingen i hovedtræk
  • Den realøkonomiske udvikling i 1999-2000
  • Indkomstudviklingen i 1999-2000
  • Vurdering af den økonomiske vækst i 2001
 • 3.2 Konjunkturbestemmende forhold
  • Finanspolitikken
  • Fiskeri og eksporten
  • Olie- og mineralefterforskning
 • 3.3 Konjunkturudviklingen
  • Den indenlandske efterspørgsel
  • Handelsbalancen
  • Ledigheden
  • Priser og lønninger
 • 3.4 Forskelle mellem kommunerne
 • 3.5 De hjemmestyreejede selskaber


/////Kapitel 4. Finanspolitikken
 • 4.1 Er DAU-overskuddet for lille?
 • 4.2 Beregning af en neutral DAU-saldo
 • 4.3 Vurdering af størrelsen af DAU-overskuddet
 • 4.4 Hjemmestyrets økonomi
  • 4.4.1 Regnskab 1999
  • 4.4.2 Finansåret 2000
  • 4.4.3 Finansloven for 2001
  • 4.4.4 Hjemmestyrets gældssituation
 • 4.5 Kommunernes økonomi
  • 4.5.1 Regnskab 1999
  • 4.5.2 Kommunernes gældssituation
  • 4.5.3 Ny bloktilskudsmodel og -aftale
  • 4.5.4 Skatteudligning mellem kommunerne
 • 4.6 Den danske stats udgifter til Grønland