Stem på fremtiden

»Vi vil selv, Vi kan selv« har været slagordene siden hjemmestyrets indførelse. Men folkeskolen har hidtil ikke leveret varen. Vores uddannelsesniveau er katastrofalt lavt

Fredag d. 30. marts 2001
Sermitsiaq
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Tirsdag skal vi igen til stemmeurnerne. Magten i kommunerne skal placeres. For landets fremtid er det vigtigste ved dette kommunevalg folkeskolens kvalitet.

Ved kvalitet forstås her de unge menneskers mulighed for at fortsætte i uddannelsessystemet. Folkeskolens væsentligste opgave er at forberede eleverne på de uddannelser, som de gerne vil gennemføre.

Ved årsskiftet overtog kommunerne ansvaret for ansættelserne i folkeskolen. Og det er vigtigt, at kommunerne nu lever op til dette ansvar.

I nationalismens hellige navn har politikere, lærere med videre bildt eleverne ind, at det er nok at lære grønlandsk. Nationalisterne har ikke taget højde for virkeligheden, og at landstinget har besluttet, at de unge mennesker skal fortsætte i et uddannelsessystem, der er baseret på dansk.

Selvfølgelig skal ungdommen lære grønlandsk. Det er ikke et spørgsmål om enten eller, men et spørgsmål om både og.

De, der vil klare sig bedst i fremtidens Grønland, er dem, som både kan klare sig på et godt grønlandsk i dagligdagen og dem, der kan modtage indlæring og studere på mindst dansk og helst også på engelsk.

Alle uddannelser efter folkeskolen - uanset om de er placeret i Grønland eller i Danmark - forudsætter, at de unge mennesker som minimum kan modtage undervisning på dansk - på de videregående uddannelser også på engelsk og tysk.

Derfor er det utroligt vigtigt, at kommunerne ansætter de lærerkræfter, som kan sikre ungdommens fremtid.

Faktisk burde der være en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan sende flest unge videre i uddannelsessystemet i forhold til indbyggertal. Ved valget af årets kommune 2001 bør dette være temaet, hvem har det bedste skolesystem - målt på elevernes fremtidsmuligheder.

På tirsdag kan forældre, bedsteforældre, onkler og tanter bestemme, hvem de synes kan skabe den bedste folkeskole - og dem bør de stemme på. Det er vigtigt ikke alene for de unge mennesker - men for hele landets fremtid. Øget selvstændighed ikke kun af navn men også målt på indhold.

"Vi vil selv, Vi kan selv" har været slagordene siden hjemmestyrets indførelse. Men folkeskolen har hidtil ikke leveret varen. Vores uddannelsesniveau er katastrofalt lavt.

Derfor er valget på tirsdag så vigtigt. Vi vil ikke tabe flere generationer på gulvet i nationalismens hellige navn.

Giv ungdommen de bedste fremtidsmuligheder ved valget på tirsdag.