Roser til de integrerede klasser

Der er brug for M-klasser i et samfund som vores. Der er brug for, at man kan træffe et valg. Men dine ovennævnte udtalelser om grundene til ikke at vælge de integrerede klasser opfatter jeg som stærkt nedvurderende og som manglende forståelse

Fredag d. 6. juli 2001
Helle Koch Jensen
Emnekreds: Etik, Love og konventioner, Politik, Sociale spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
Derfor nedlægges M-klasser
Vi er dansktalende
Det fungerer
Handler om lærerne
De gør et stort arbejde
To-sproget ?


Efter at have læst din ovennævnte artikel må jeg simpelthen fare i blækhuset. Nu er det på tide med lidt positiv kritik af de integrerede klasser.

Jeg er enig med dig i, at det er en fejl, at de såkaldte M-klasser bliver nedlagt, men her hører al enighed også op.

Dine udtalelser om, at "skolen ikke kan klare integrationsprocessen" og "det ikke er godt nok i de integrerede klasser" opfatter jeg som dårlige undskyldninger for ikke at sige, hvad du egentlig mener.

Derfor nedlægges M-klasser
Hvad er årsagen til, at M-klasserne nedlægges?

Nuuk Kommune har ikke formået at leve op til målsætningen med disse klasser. Nemlig at eleverne skulle rustes til at kunne sluses over i integrerede klasser. Dette er ikke sket. I stedet er de blevet til "danske klasser", og det er der for så vidt ikke noget i vejen med. Bare man kalder tingene ved deres rette navn.

For der er brug for M-klasser i et samfund som vores. Der er brug for, at man kan træffe et valg. Men dine ovennævnte udtalelser om grundene til ikke at vælge de integrerede klasser opfatter jeg som stærkt nedvurderende og som manglende forståelse.

Vi er dansktalende
Både min mand og jeg er kun dansktalende, men besluttede, da vort første barn skulle starte i skole, at vores børn skulle i integrerede klasser. Vi er begge vokset op her i Nuuk, men på det tidspunkt var man delt op i danske og grønlandske klasser, så vi fik aldrig lært grønlansk i skolen og vore kammerater blev automatisk kun dem, der kunne dansk.

Det betød også, at vi måtte sige farvel til mange kammerater som vi lige fik lært at kende. Pist var de væk igen!

Med det resultat, at man efterhånden automatisk værger sig ved at knytte tætte kontakter, for man ved på et eller andet tidspunkt kommer det til at gøre ondt. Dette skulle vores børn ikke udsættes for. Vi kender konsekvenserne af kun at kunne det ene sprog.

Nu går vort ældste barn i integreret klasse på 6. år og den yngste på 3. år. Når jeg så læser din udtalelse: "Skolen er slet ikke i stand til at tackle denne meget komplicerede integrationsproces", står jeg noget uforstående. Det er bestemt ikke vores erfaring.

Det fungerer
Til begge mine børns skoles ros skal siges, at både skolen og lærerne har været helt fantastiske til at tackle denne situation. De har været gennemprofessionelle. Vi har aldrig mødt nogen form for uvilje. De er ikke "blevet placeret i et grønlandsk miljø uden værktøj til at tackle situationen".

Tværtimod har lærerne vist meget stor forståelse for vores situation og været særdeles imødekommende og hjælpsomme. Endvidere er de særdeles fagligt engagerede, tør stille krav til eleverne om også at være engagerede og brænder for den gode skole. Vores børn er aldrig blevet overladt til sig selv og dermed til isolation.

Og så skriver du: "Så længe der er berettiget tvivl om kommunen gør det godt nok i de integrerede klasser...".

Det, du rent faktisk siger, er, at eleverne rent fagligt ikke er på niveau med de danske klasser. Denne holdning er ikke ualmindelig. Den støder vi ofte på.

"At I tør!" er en ikke helt ualmindelig kommentar. Det kan måske nogle gange være svært for børnene at finde de rette ord, da de skal mestre to sprog. Det betyder ikke, at de fagligt set er bagude. Min opfattelse er, at de er fuldt ud på højde.

Handler om lærerne
Det hele handler i bund og grund om, at lærerne er engagerede og fagligt kvalificerede. Du kan da også sagtens være uheldig med lærerne i dansksprogede klasser.

Som barn af dankssprogede forældre modtager du også dansk på modersmålsniveau. Ganske vist ikke fra første klasse, men du er der jo stadig som dansksproget forælder, så det er jo ikke sådan, at de går hen og mister deres modersmål.

Jesper, du skriver: "Siden jeg blev valgt ind i Nuuk Kommunalbestyrelse har jeg arbejdet for at integrationsprocessen skal stoppes".

Jeg håber sandelig ikke, at du får held til at kommen igennem med din politik. Det vil da være et tilbageskridt til tider med virkelig "klasseinddeling", som jeg ikke bryder mig om.

Jeg glæder mig i dag over, at mine børn er dobbeltsprogede og leger med både dansksprogede og grønlandsksprogede børn og ikke mindst tager aktivt del. De er ikke bare en isoleret gruppe, ikke bare tilskuere til, hvad der foregår rundt omkring dem. Og det kan vi takke skolen og lærerne for.

De gør et stort arbejde
En stor buket roser til dem, og det kan ikke siges højt nok. De gør et stort stykke arbejde. Det har endda medført, at vi (deres forældre) har taget os sammen til at få lært noget mere grønlandsk, da vi gerne vil kunne følge med i undervisningen. Nogle gange hjælper det med lidt pisk.

Du gik til valg på parolen "en stemme for et to-sproget samfund". Mener du virkelig et dobbeltsproget samfund? Så arbejd for at gennemføre målsætningen med M-klasser.

Det er der problemet ligger.

To-sproget ?
Mener du et tosproget samfund (delt op i to sprog)? så sig det dog. Det er en ærlig sag. Men jeg bryder mig ikke om dine stærke nedvurderende udtalelser om integrationsklasserne, som jeg opfatter som dårlige undskyldninger for ikke at sige, hvad du virkelig mener.

"Ikke et eneste barn må få ondt i maven af at gå i skole", siger du. Det kan jeg love dig for, at flere børn vil få ved at høre så nedvurderende udtalelser om at gå i integrationsklasser.

Integration kan lade sig gøre, men det kræver, at alle parter, det være sig skolens ledelse, lærerne, forældrene og ikke mindst Nuuk Kommune går ind i arbejdet med et åbent og ærligt sind.