Nuuk kommune anklages for at krænke grundloven

En kreds af forældre til en række danske børn i de mindste klasser i Nuuk kommune har fået udarbejdet en juridisk vurdering hvori det fastslås, at den planlagte skoleordning i Nuuk Kommune på flere punkter krænker grønlandsk lovgivning, Grundloven og børnenes konventionssikrede menneskerettigheder

Onsdag d. 8. august 2001
Laue Traberg Smidt
Emnekreds: Love og konventioner, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog, Uddannelse.

Den grønlandske folkeskole starter den 13. aug. 2001. På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde d. 8. aug. 2001 vil kommunalbestyrelsen i Nuuk behandle forslag om at fortsætte den nuværende ordning, hvor dansksprogede børn alene undervises i grønlandsksprogede klasser.

En kreds af forældre til en række danske børn i de mindste klasser i Nuuk kommune har fået udarbejdet en juridisk vurdering hvori det fastslås, at den planlagte skoleordning i Nuuk Kommune på flere punkter krænker grønlandsk lovgivning, Grundloven og børnenes konventionssikrede menneskerettigheder. Forældrene mener at der ikke er gode nok argumenter for en folkeskoleordning, hvorefter rent dansksprogede børn i det væsentligste alene modtager undervisning på grønlandsk. De juridiske undersøgelser tyder på, at der derved sker en krænkelse af de dansksprogede børns grundlovs- og konventionssikrede rettigheder. Det fastslås i vurderingerne, at såfremt Nuuk kommune beslutter at fortsætte den nuværende ordning, bærer kommunen et ansvar for de heraf følgende fremtidige overtrædelser.

En forældregruppe i Nuuk har anmodet mig som advokat om at undersøge den videre mulighed for eventuelle retsskridt imod kommunalbestyrelsen i Nuuk kommune.

Forældregruppen har skrevet til både stats- og undervisningsministeren i Danmark, men har endnu ikke fået svar.

Det kan i øvrigt oplyses, at antallet af danske børn, der undervises efter denne ordning (1. og 2. klassetrin) er faldet med 20% på de sidste to måneder.

Med venlig hilsen

Laue Traberg Smidt
Advokat