»Atuarfitsialak« - ikke en spareskole

Dette betyder i praksis, at besparelsestimerne for de elever, der starter i 2002 vil være på 450 timer i forhold til det oprindelige forslag, idet man har for hele skoleforløbet sparet 300 timer samt 150 timer i overgangsperioden. De 450 timer er mere end et halvt skoleår! Eller næsten et helt skoleår, når det drejer sig om yngstetrinnet

Fredag d. 28. september 2001
Sivso Dorph
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Forordningsforslaget indeholder så mange forringelser, at lærerne må sige fra.

Indledningsvis skal det bemærkes, at vi ikke er imod hele forordningsforslaget, men at vi mener, at dele af forordningsforslaget kan gøres bedre.

Vi har ønsket at komme i direkte dialog med det ansvarlige landsstyremedlem på området, da det nye ændrede forordningsforslag kom frem. Desværre har landsstyremedlemmet ikke haft interesse i at holde et møde med os, om det ændrede forordningsforslag.

Det endelige forordningsforslag har i forhold til det første forordningsforslag en markant besparelses foranstaltning. I forhold til det første udkast har man nedskåret timetallet for alle klassetrin med 30 timer årligt. Derudover har man nedskåret timetallet med 30 timer årligt for de pågældende klasser, som vil blive berørt i den såkaldte overgangsordning. Overgangsordningen vil være gældende frem til skoleårets start i 2007, hvis det nye forordningsforslag skulle træde i kraft i august 2002.

Dette betyder i praksis, at besparelsestimerne for de elever, der starter i 2002 vil være på 450 timer i forhold til det oprindelige forslag, idet man har for hele skoleforløbet sparet 300 timer samt 150 timer i overgangsperioden. De 450 timer er mere end et halvt skoleår! Eller næsten et helt skoleår, når det drejer sig om yngstetrinnet.

Dette viser desværre med al tydelighed, at selv den bedste vilje har sine begrænsninger, når økonomi sættes i første række. Det er klare forringelser i forhold til den kvalitet, samfundet ønsker for udvikling af skolen.

Dette finder bestyrelsen for IMAK meget beklageligt.