Start med en del af reformen

Jeg må som ledende skoleinspektør forudsætte, at hjemmestyret ikke skubber finansieringen af hele det store »vidtgående specialundervisningsområde« over på den enkelte kommune og dermed svigter de elever, der har det sværest?

Fredag d. 12. oktober 2001
Steen Egede Jensen
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Skolen i Tasiilaq er nok landets mest moderne folkeskole. Rammerne er optimale, hvad angår den kommende folkeskolereform.

Forældre, lærere og elever glæder sig da også til Atuarfitsialak - men er dog også i tvivl om, hvad denne nye organisering af undervisningen indebærer.

Der høres udtalelser fra IMAK - lærernes fagforening - disse bakkes op af pressemeddelelser fra KANUKOKA.

Begge instanser udtrykker stor velvilje overfor Atuarfitsialak, men maner også til besindighed.

Besindighed er en god ting - men må ikke forhindre en fornøden udvikling?

Dog må nødvendige præmisser være til stede, før reformen igangsættes.

Jeg må som ledende skoleinspektør forudsætte, at hjemmestyret ikke skubber finansieringen af hele det store "vidtgående specialundervisningsområde" over på den enkelte kommune og dermed svigter de elever, der har det sværest?

Ligeledes må hjemmestyret have afklaret hele problematikken omkring "ældstetrinnet" idet kollegiet i Tasiilaq p.t. ikke er gearet til at modtage elever allerede fra starten af 8 klasse.

Dog - et er givet! Skolen skal selvfølgelig udvikles. Der er ingen der kan acceptere stilstand i en uoverskuelig periode.

Som ledende skoleinspektør i Ammassalik kommune vil jeg derfor foreslå, at de dele af reformen der rent praktisk kan iværsættes - starter i 2002; men - og det er et væsentligt men - Der startes ikke med de dele, som ikke er ordentligt afklarede med de fornødne aftaleindgåelser om byrdeforskydninger og personaleforhold.

Hermed vil man kunne opnå, at den nødvendige reform fik den nødvendige tid, der kan medvirke til, at Atuarfitsialak bliver den succes, vi alle håber på, samtidigt med at man undgår, at al udvikling bliver indstillet og henvist til at afvente reformen.