Det Grønlandske Gymnasium - En dårlig kopi?

Selv de dygtigste i gymnasierne risikerer at føle sig svigtet, når de kommer til Danmark og oplever at være dårligere stillet i forhold til deres medstuderende mht. færdigheder

Torsdag d. 25. april 2002
Ivalu Meincke Fencker
Parnuna Egede
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
Dårlig kopi
Omstrukturer gymnasierne
Tid til forandring


Mange grønlændere, som tager på en videregående uddannelse i Danmark, indser at de fra det grønlandske gymnasium ikke er rustet til at tage en videregående uddannelse.

I de sidste uger har der været meget debat om det grønlandske og det danske sprog. I denne sammenhæng har tilkaldt arbejdskraft været indblandet i diskussionen. En side af debatten, som vi synes mangler at blive belyst, er uddannelsen af grønlændere, som er en nødvendighed, før vi kan undvære de tilkaldte.

Vi kunne for en uges tid siden læse de foruroligende statistikker for antal af afbrudte uddannelser blandt grønlændere. Alene sidste år valgte 36 procent af de uddannelsessøgende på videregående uddannelser at afbryde deres uddannelsesforløb, og mange af disse kommer aldrig i gang med en uddannelse igen. Det koster samfundet mange dyrebare ressourcer.

Vi mener at en del af denne problemstilling, som omhandler højere videregående uddannelser i Danmark, har rod i de grønlandske gymnasier.

Dårlig kopi
Det er fakta, at det grønlandske gymnasium svarer til en mellemting mellem det danske HF og gymnasium.

Når man sammenligner det grønlandske gymnasium med det danske, er der mange ting, der springer i øjnene.

På de danske gymnasier er der en sproglig samt matematisk linje, hvilket ikke eksisterer i Grønland. Desuden skal de danske studenter have haft mindst to tilvalgsfag på A-niveau, når de får studentereksamenen. Til sammenligning kræves der kun minimum tre tilvalgsfag på B-niveau af de grønlandske studerende, ligesom på det 2-årige HF.

Så reelt svarer det grønlandske gymnasium bare til en udvidet HF (dvs. en 3-årig HF).

Ofte kræves der fag på A-niveau på de højere videregående uddannelser, og de grønlandske gymnasiestuderende har da også mulighed for at vælge A-niveau fag. Dog bliver disse højniveau-hold ikke altid oprettet, hvis der er for få tilmeldte.

Dette problem hænder ofte i Grønland, fordi der er færre studerende. Det betyder, at den studerende bliver nødt til at supplere det manglende fag et halvt til et helt år yderligere efter afslutningen af G.U., for at kunne opfylde indgangskravene til den videregående uddannelse. Alene dette kan få mange til at miste motivationen til at tage en videregående uddannelse i Danmark.

Omstrukturer gymnasierne
  Tre Gymnasier - en national stolhed elleren national dumhed? Fordrejning af Jens Lyberths forslag Så er Jess G. ude med pisken     For det første burde man tilpasse det grønlandske gymnasium, således at det svarer til et dansk gymnasium på alle områder. Dette ville højne niveauet, og ruste den studerende til at klare sig bedre i de videregående uddannelser, som netop er gymnasiets hensigt, og dermed mindske antallet af studerende, der dropper ud.

For det andet kunne man stille sig selv det spørgsmål, om der virkeligt er brug for tre gymnasier i Grønland, taget i betragtning af, at så få gennemfører og kommer videre i et uddannelsesforløb, hvor der kræves en gymnasial uddannelse for at blive optaget.

Disse unge kunne have gavn af, at få en bedre studievejledning efter folkeskolen, således at deres faglige niveau og interesser afspejler sig i deres valg af uddannelsesforløb. Dette ville medføre at færre ville vælge forkert og dermed droppe ud af uddannelsen. Der er også brug for, at vejlederne bliver bedre til at fange de unge, der ellers ikke ville komme i gang med en uddannelse igen, efter at have droppet ud første gang.

Tid til forandring
Hvorfor er niveauet i de grønlandske gymnasier sat lavere end i de danske?

Og er der overhovedet basis for, at holde det nede på det nuværende niveau?

Selv de dygtigste i gymnasierne risikerer at føle sig svigtet, når de kommer til Danmark og oplever at være dårligere stillet i forhold til deres medstuderende mht. færdigheder.

Ville Grønland ikke være bedre tjent med omstrukturering af gymnasierne, så færre studerende droppede ud af de videregående uddannelser?

Er det ikke tid til forandring?