Friskole - udsættelse omkring lovarbejdet?

Enkelte medlemmer af Landstingets udvalg ter sig, som om Friskolen er en forbrydelse

Søndag d. 28. april 2002
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Kultur og samfund, Love og konventioner, Politik, Uddannelse.

I såfald skal jeg stille følgende spørgsmål og
knytte følgende bemærkninger ind.
Hvad har udvalget lavet i det sidste halve år, siden sagen fortsat hænger.
 • Hvad er grundlaget for ønsket om en udsættelse. Allerede fra min tid i udvalget var vi tilfredse med de svar vi fik på projektet og det er efterhånden 1,5 år siden.
 • Universitetsparken mødte forståelse for behovet for en hurtig sagsbehandling , fordi dette var nødvendigt for at kunne gå i gang med fondsrejsningsarbejdet.
 • Hvorfor skal Friskolen ikke have samme cadeau og muligheder. Den er oven i købet grundlovssikret.
 • Kan vort land være stolt af at stille sig på tværs, således at hele sagen efterhånden virker som en Personlig/målrettet forfølgelse og chikane mod en bestemt folkegruppe i samfundet PÅ TRODS AF at 80% af disse, der p.t. arbejder med for grundlæggelsen af en friskole er HJEMMEHØRENDE.
 • Indtil dato har vi ikke hørt klager fra menigmand, der skulle kunne danne grobund for at sætte forhindringer op omkr. projektet.
 • Enkelte medlemmer af Landstingets udvalg ter sig, som om Friskolen er en forbrydelse. Som om Friskolen er en modpol til Folkeskolen hvor denne og i Hovedstaden i særdeleshed ville være en kærkommen virkeliggørelse, der kan afhjælpe den store klasselokalemangel, der hersker p.t..
 • Dette på trods af, at alle erfaringer om friskoler i andre lande indikerer, at friskoler er gode sparringspartnere til folkeskoler, hvor folkeskolen kan afprøve og hente en masse inspiration og positiv erfaringsgrundlag til sin egen videre udvikling.
 • Skal vi virkelig håne en masse mennesker, der har lagt et kæmpearbejde, selvopofrelse og sågar masser af pengemidler til projektet . Mennesker, vi har hårdt brug i vort samfund? Skal vi virkelig ydmyge disse, ved at være en forhindring for dem - selvom området annonceres som en politisk målsætning fra vort p.t. største politiske parti i vort samfund. Vil disse virkelig løbe fra deres valgløfte?
 • Såvidt jeg kan se af de offentligt tilgængelige korrespondancer, der har været omkring Friskolen, så har Landsstyret - forståeligt nok - INGEN indvendinger imod dette. Hvad siger de i dag?
 • Kan vort samfund være bekendt - at vor første friskole kan gå hen og blive en ren udenlandsk financiering og i værste fald dreje over til at skulle blive en "MINDRETALSSKOLE", som kan udformes på en måde, så man fraskriver de principper, som vi ellers hylder og sætter krav om
 • NEJ, det mener jeg ikke vi kan være bekendt. Jeg vil - som en hyldest til den FRIVILLIGE SEKTOR og som en hyldest til DET PRIVATE INITIATIV og som en hyldest til et samfund i udvikling på det KRAFTIGSTE modsætte mig forslaget om en udsættelse.
Det offentliges medspiller status i projektet er en garanti for, at friskolen bliver formet som en skole, hvor alle interesserede kan komme til uanset samfundsstatus - og det er vitalt vigtigt og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke konkrete ting, formandskabet mener, der ligger til grund for at kunne imødekomme en udsættelse af behandlingen i al den stund at det drejer sig om en epokegørende og væsentligt initiativ i samfundet, der kan få en stor, stor betydning, idet denne nok ikke bliver den første selv taget på kortere sigt.

Behøver jeg at nævne, at projekteringen er færdig og skolen nøgleklar, således at man kun afventer Landstingets lovmæssige grønne stempel til at kunne gå i gang med fondraisingarbejdet. Behøver jeg også at nævne, at Ilimmarfik var langt MINDRE færdig, da man gav Landstingets grønne stempel til denne. Så hvad venter vi på?

Det eneste, der kan opnåes med en udsættelse er: 1) at Kvæle den frivillige sektor og borgernes initiativlyst, 2) at handicappe det private initiativ og privat investeringslyst 3) Dræbe NYtænkning .