6. Fokusområder

I spørgeskemaerne har de adspurgte haft mulighed for at give deres svar på en skala fra 1 til 10. Med et kryds har deltagerne kunnet angive graden af enighed i de formulerede udsagn

Lørdag d. 4. maj 2002
Flemming Østergaard Hansen
KL's Børne- og Kulturkontor
Søren Christiansen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sociale spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

Som nævnt tidligere har spørgeskemaundersøgelsen og interviewene haft fokus på en række elementer, der skønnes relevante i forbindelse med integrationsordningen. Der er således stillet spørgsmål inden for områderne: ØIntegrationsordningen Samvær og relationer Sproget Undervisningen Forældresamarbejdet. Og specielt for medarbejdernes vedkommende: Undervisningsmidler To-sprogede læringsmiljøer. I de efterfølgende afsnit belyses resultatet af undersøgelsen af disse fokusområder.

I spørgeskemaerne har de adspurgte haft mulighed for at give deres svar på en skala fra 1 til 10. Med et kryds har deltagerne kunnet angive graden af enighed i de formulerede udsagn. I de diagrammer, der er udarbejdet for at belyse resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, er disse 10 muligheder samlet i fire kategorier. Dette er gjort, for at give et bedre overblik over resultatet.

Svarmulighederne er samlet i følgende kategorier: 1 og 2 er slået sammen under overskriften uenig 3, 4 og 5 er slået sammen under overskriften overvejende uenig 6, 7 og 8 er slået sammen under overskriften overvejende enig 9 og 10 er slået sammen under overskriften enig.