12. Undervisningsmidler

Der er bred enighed om, at manglen på gode grønlandske undervisningsmidler betyder, at man må bruge dansksprogede. Det gør det vanskeligt, at fastholde grønlandsk som hovedundervisningssproget

Lørdag d. 4. maj 2002
Flemming Østergaard Hansen
KL's Børne- og Kulturkontor
Søren Christiansen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sociale spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

Det er kun medarbejderne, som er blevet stillet spørgsmål om undervisningsmidler.

I spørgeskemaet stilles en række spørgsmål, som har til formål at få afdækket: Hvor vigtigt det vurderes, at der er gode undervisningsmidler Om der er gode undervisningsmidler på grønlandsk og dansk Hvem der eventuelt kan forbedre situationen.

12.1 Medarbejdere


Grønlandske undervisningsmidler
På spørgsmålet om undervisningsmidler til faget grønlandsk svares.
Figuren taler sit tydelige sprog. Medarbejderne finder, at det er vigtigt, at der er gode undervisningsmidler til faget grønlandsk, men det er kun godt halvdelen, der er enige eller overvejende enige i, at dette er tilfældet for deres egne elever.

På spørgsmålet om undervisningsmidler på grønlandsk til de øvrige fag svares således.
Der tegner sig det samme billede, som for undervisningsmidler til faget grønlandsk.

Hvem skal gøre noget ?
Medarbejdernes vurdering af, hvem der har ansvaret for, at der udvikles bedre undervisningsmidler på grønlandsk, ses herunder: Aktør "Ja" svar ud af 51 mulige svar Skolen 27 Jeg/vi 14 Kommune 32 Fritidstilbudene 4 Medarbejderne tilkendegiver, at ansvaret for at undervisningsmidlerne bliver bedre, i høj grad påhviler kommunen og i lidt mindre grad skolen. Kun i mindre omfang er det den enkelte lærer, der skal gøre noget.

Danske undervisningsmidler
Svarene på spørgsmålene om undervisningsmidler til faget dansk ser således ud.
Vurderingen af vigtigheden af gode danske undervisningsmidler er på linie med vigtigheden af de grønlandske. Der er dog flere, der vurderer, at der er gode undervisningsmidler til faget dansk.

Når det handler om danske undervisningsmidler til de øvrige fag, ser svarene således ud.
De tendenser, der er i figuren, svarer til tendenserne for faget dansk.

Hvem skal gøre noget ?
Medarbejdernes vurdering af, hvem der har ansvaret for, at der udvikles bedre undervisningsmidler på dansk, ses herunder: Aktør "Ja" svar ud af 51 mulige svar Skolen 26 Jeg 11 Kommune 24 Fritidstilbudene 3 Også her tilkendegiver medarbejderne, at det først og fremmest er kommunen og skolen, der skal medvirke til, at undervisningsmidlerne bliver bedre.

12.2 Interviews
Der gives fra alle sider udtryk for, at det er et stort problem med manglen på undervisningsmidler på især grønlandsk. Der er forståelse for, at det er dyrt at lave undervisningsmidler til en lille sproggruppe, men der peges på nødvendigheden af at give det grønlandske sprog bedre betingelser. Der efterlyses både undervisningsmidler på grønlandsk og undervisningsmidler til grønlandsk som fremmedsprog.

Der er bred enighed om, at manglen på gode grønlandske undervisningsmidler betyder, at man må bruge dansksprogede. Det gør det vanskeligt, at fastholde grønlandsk som hovedundervisningssproget.

Der gives udtryk for, at problematikken ikke kan løses alene med oversættelse af dansksprogede undervisningsmidler. Det er nødvendigt, at der bliver udarbejdet undervisningsmidler, der er forfattet af grønlændere.