Kan ledelse læres?

I fire år har Grønlands Handelsskole i samarbejde med Ledelsesakademiet ved Århus Købmandsskole udbudt Lederuddannelsen, en erhvervsdiplomuddannelse i Grønland. To hold har allerede gennemført deres 2- årige uddannelse og tredje hold er i gang

Fredag d. 7. juni 2002
Bo Nørreslet
Emnekreds: Uddannelse.

Ledelse er da meget enkel. Man skal bare sige, hvad medarbejderne skal gøre. Og hvis de spørger hvorfor, så skal man bare sige: "Fordi jeg siger det".

Nej, vel!

I samfundet er der en stigende antiautoritær holdning, hvor virksomhedernes medarbejdere forventer at se fornuften i det, de bliver bedt om at udføre. Derfor skal lederen være i stand til at kommunikere og argumentere.

Hvis den faglige kvalitet i virksomheden ellers er i orden, så afgøres en virksomheds succes eller fiasko ofte af, i hvor høj grad virksomheden evner at udvikle og drage nytte af medarbejdernes menneskelige ressourcer.

Det er sjældent lederens faglige kvalifikationer, der er afgørende for kvaliteten af ledelsesarbejdet, selv om det er netop de faglige kvalifikationer, der ofte fører til ansættelse i en ledende stilling.

I stedet forventer medarbejderne som regel at lederen har evne til at kommunikere, motivere og samarbejde, samtidig med at han skal kunne arbejde strategisk, planlægge, prioritere, uddelegere m.m.. Kun ganske få uddannelser, faglige såvel som akademiske, indeholder oplæring i den slags ledelsesfærdigheder. Derved er der en risiko for, at en nyudnævnt leder eller mellemleder undlader at lave for meget om og blot arbejder på, at den daglige drift kører nogenlunde stabilt. Det faglige og driftsorienterede får al opmærksomheden, hvorimod det udviklingsorienterede nedtones.

Der bliver tale om videreførelse af den gode, gammelkendte ledelsesform i stedet for organisationsudvikling, der inddrager og udvikler medarbejdernes evne til at overtage øget ansvar og kompetence. Grønland har ikke råd til dårlige ledere.

Der er et politisk ønske om udvikling og optimal udnyttelse af de menneskelige ressourcer, og det lægger et stort pres på ledelsesformen i såvel offentlige som private organisationer.

Ledere i dag har behov for at beherske de universelle ledelsesværktøjer og arbejdsmetoder. Lederne har brug for at mødes med andre ledere i samme situation som dem selv, etablere netværk med andre ledere og lære at vurdere og bearbejde deres egen ledelsesstil, så kravet om organisationsudvikling og ledelsesstil kommer i overensstemmelse med hinanden.

Grønlands Handelsskole vedkender sig sit ansvar for også at bidrage til opkvalificering af kommende og nuværende ledere. I fire år har Grønlands Handelsskole i samarbejde med Ledelsesakademiet ved Århus Købmandsskole udbudt Lederuddannelsen, en erhvervsdiplomuddannelse i Grønland. To hold har allerede gennemført deres 2- årige uddannelse og tredje hold er i gang. Der er i alt blevet optaget 58 personer på uddannelsen, heraf 30 kvinder og 28 mænd, 39 hjemmehørende og 19 danske, 42 offentligt ansatte og 16 fra det private erhvervsliv.

Desuden udbyder Grønlandsk Handelsskole fra efteråret også Aqutsisoq, Den Grundlæggende Lederuddannelse, som henvender sig til nye eller kommende mellemledere. Det er vores håb, at også denne uddannelse vil formå at kombinere kendskabet til ledelsesværktøjer med praktisk udførelse af ledelsesopgaver i egen virksomhed, således som Diplomlederuddannelsen gør det.

Den stadig større interesse for denne uddannelse ser vi som en voksende erkendelse af, at ledelse er et håndværk, som kan læres. Om man lærer det og hvilken ledelsesstil der satses på - det er op til den enkelte og/eller hans organisationen.