»Prøveballoner i blæsevejr«

Jeg finder, at dette system er en medvirkende hindring i visse situationer. En overordentlig væsentlig del af mit arbejde og de forventninger, der er til mig som politiker, er, at jeg forholder mig til problemerne og bringer forslag frem til debat, der kan medvirke til en løsning

Fredag d. 7. juni 2002
Edward Geisler
Emnekreds: Løn og overenskomster, Politik, Sundhedsvæsenet, Uddannelse.

Kære Birtha Bianco

Tak for dine bemærkninger i "Der skal to til tango".

I min egen artikel af 8. maj 2002 udtrykker jeg nogle politiske overvejelser og prioriteter, som jeg kan forstå du ikke er enig i. Det er da fint, at du ikke er enig med mig, for så kan der komme en diskussion og forhåbentlig også en positiv udvikling ud af det, til gavn for sundhedsvæsenet og Grønland.

Efter min vurdering må vi indtil videre konstatere, at der ikke er ansøgere nok til at dække de kommende års behov på en mængde af områder, som blandt andet social- og sundhedsområdet. Dels fordi ungdomsårgangene er faldene, dels fordi efterspørgslen og behovet for hjælp fra blandt andet de to sektorer er stigende.

Derfor vil blandt andet sundhedsvæsenet i en rum tid endnu være afhængig af tilkaldt arbejdskraft. Denne afhængighed skal vi dog gøre noget for at minimere. Dels skal uddannelsesområdet opprioriteres, hvilket det dels allerede er blevet de senere år og dels fremover fortsat vil blive, som en del af mine politiske visioner for området.

Når vi indtil videre ikke kan gøre os væsentligt mindre afhængige af tilkaldt arbejdskraft, må vi gøre generne heraf mindst mulige. Det drejer sig om såvel de kontinuitetsmæssige som de økonomiske.

For så vidt angår de økonomiske er det min politiske opfattelse, at en decentralisering af en del af lønmidlerne blandt andet vil gøre det muligt at trække kvalificeret arbejdskraft derhen, hvor der er mangel herpå, hvilket vi ikke kan i dag på grund af et fastlåst lønsystem, hvor alle med samme uddannelse og uanset øvrige kvalifikationer skal modtage samme løn.

Jeg finder, at dette system er en medvirkende hindring i visse situationer. En overordentlig væsentlig del af mit arbejde og de forventninger, der er til mig som politiker, er, at jeg forholder mig til problemerne og bringer forslag frem til debat, der kan medvirke til en løsning.

Og at jeg efter din opfattelse skulle diskutere sådanne spørgsmål med for eksempel PK, inden jeg bringer dem frem, opfatter jeg som en manglende forståelse for den opgave, jeg er sat til at varetage.

Yderligere har jeg heller ikke skrevet, at det "blot" er en formalitet, forstået som venstrehåndsarbejde. Nej, ordet formaliseres betyder, at det skal gøres formelt, forstået som noget der skal drøftes og forhandles på plads mellem de berørte parter og skrives ind i en aftale på ganske normal vis. Der en dog én, der skal tænke tankerne og præsentere idéer, før der er et emne. Og det er en væsentlig del af mit ansvar og opgave som politiker at tænke tanker og sende balloner op.