GU-niveauet er ikke lavere her i landet

Således har de grønlandske GU-elever mulighed for tre fag på A-niveau, ligesom deres danske kammerater på danske gymnasier, der har dansk på A-niveau og skal vælge to fag derudover på A-niveau ...(I Grønland har man) ... to sprogfag på A-niveau, (netop det) ... er én af forklaringerne på jeres andet spørgsmål vedrørende »de mange timer«, nemlig at eleverne har to sprog på A-niveau

Tirsdag d. 2. juli 2002
Lise Lennert
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Det er rart med entusiastiske unge, og specielt dejligt, at vores unge på uddannelse i Danmark gerne vil hjælpe med at forberede overgangen til Danmark for de kommende årgange. Jeg vil endnu engang forsøge at svare på jeres spørgsmål og forslag.

I skriver, at I har følt jer på et fagligt lavere niveau end jeres danske medstuderende, og I skriver, at den danske gymnasiemodel ville være bedre, fordi den har to fag på A-niveau, højniveau.

Hertil må jeg anføre, at i Grønland kan eleverne på GU-skolerne vælge ét fag på A-niveau, højniveau, og ét til to på B-niveau, valgfag. Dertil kommer, at GU-elever med grønlandsk som modersmål, automatisk også har fagene dansk og grønlandsk på A-niveau.

Således har de grønlandske GU-elever mulighed for tre fag på A-niveau, ligesom deres danske kammerater på danske gymnasier, der har dansk på A-niveau og skal vælge to fag derudover på A-niveau. I øvrigt har de af jeres medstuderende, der er kommet ind på universitetet på baggrund af en HF-eksamen ikke to A-niveaufag, højniveaufag, så de må efter jeres argumentation være på linje med jer?

Netop dette med de to sprogfag på A-niveau er én af forklaringerne på jeres andet spørgsmål vedrørende "de mange timer", nemlig at eleverne har to sprog på A-niveau. Desuden har man, for at sikre niveauet her i Grønland, på enkelte fag lagt flere ugentlige timer ind.

Jeg er sikker på, at mange unge i Danmark også føler sig usikre i den første tid på et dansk universitetsstudium. En af forskellene på jer og dem er, at de er født og opvokset i det danske samfund, og har i folkeskolen og i gymnasiet fået den danske historie, samfundsopbygning, religion, biologi, geografi og kultur indlært, mens I i den grønlandske folkeskole og på GU har måttet dele tiden mellem den grønlandske og danske ditto. Derved kan man måske komme til at føle sig fortabt, hvis man ikke kender baggrunden for et givet emne i dagens forelæsning.

Jeg vil give jer helt ret i, at vejledning er vigtig, og som jeg skrev i mit sidste svar, er det netop ét af de tiltag, vi har taget for at forbedre de unges valg af uddannelse og derved forhåbentlig mindske det store frafald.

Sluttelig vil jeg gerne understrege, at vi ikke sætter niveauet lavere i de grønlandske gymnasier, som I påstår. Hvis niveauet her var lavere end i Danmark, ville Undervisningsministeriet slet ikke godkende vores studenter til direkte at kunne gå videre i det danske videreuddannelsessystem. Fakta er, at det er tilfældet i dag. Men vi vil selvfølgelig altid bestræbe os på at forberede de unge bedre på deres fremtid. Jeres brev vil derfor også indgå i gymnasierektorenes årlige fællesmøder, hvor man netop diskuterer nye tiltag inden for den grønlandske gymnasiale verden, hvortil i øvrigt også hører de to nye skud på stammen, HTX og HHX (som i parentes bemærket har jeres ønskesituation - nemlig obligatorisk valg af to fag på A-niveau).