Hvor blev den lovede debat om Friskolen af?

Har I ændret holdning i sagen? Hvis det er tilfældet, vil det være på sin plads at udmelde bevæggrundene for Jeres nye standpunkt til befolkningen. Alt andet vil være demokratisk forkasteligt ... Der er jo snart valg, om I vil det eller ej og så vil det være rart, i god tid at vide, hvilke politikere man kan have tillid til holder deres løfter

Fredag d. 6. september 2002
Johannes Berthelsen
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Hvor blev den lovede debat af og hvad retfærdiggør udskydelsen af behandlingen af lovforslaget om Friskoler i Grønland?
Hvor blev den lovede debat om Friskolen af? - I, medlemmer af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg, havde ellers lovet den grønlandske befolkning en bred debat om muligheden for at etablere Friskoler i Grønland eller ej?

Løftet til befolkningen fremkom I ellers med i slutningen af forårssamlingen, da I ønskede at udskyde 2. behandlingen af Friskole-forslaget til den kommende efterårssamling. En udsættelse, der har været en bekostelig affære for initiativtagerne til Friskolen. En af Jeres begrundelser til Formandskabet var, at I ønskede at få en debat med befolkningen, inden Landstinget traf en "så vigtig og skelsættende beslutning". Hvor bliver denne af?

Hvad er baggrunden for Jeres tavshed? - Den "varme" sommer eller rensdyrjagten!

Jeg står totalt uforstående overfor Jeres tavshed. I må da ellers have en del erfaring at øse ud af. I har jo haft forslaget til behandling siden efterårssamlingen 2001 og har bl.a. besøgt to Friskoler i Danmark.

Hvilke erfaringer og indtryk tog I med i bagagen, da I besøgte de to danske Friskoler på Jeres udvalgsrejse til Danmark? Det er jo samfundet - os - der har betalt for Jeres rejse, så vi vil gerne høre, hvad der kom ud af denne.

Ved 1. behandlingen af Friskole-forslaget i forbindelse med efterårssamlingen 2001 var der endda et flertal for at give en kreds af forældre og lærere en mulighed for at etablere en Friskole. Flertallet bestod af Siumut, Atassut og Demokraterne, som på det tidspunkt bestod af en løsgænger. Men på nær Per Berthelsen fra Demokraterne, som har støttet Friskole-projektet helhjertet hele vejen igennem, har både Siumut og Atassut været påfaldende tavse siden 1. behandlingen.

Har I ændret holdning i sagen? Hvis det er tilfældet, vil det være på sin plads at udmelde bevæggrundene for Jeres nye standpunkt til befolkningen. Alt andet vil være demokratisk forkasteligt.

Der er jo snart valg, om I vil det eller ej og så vil det være rart, i god tid at vide, hvilke politikere man kan have tillid til holder deres løfter.

Jeg vil kraftigt opfordre medlemmerne af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg, som består af
  • Naimanngitsoq Petersen (Atassut, formand),
  • Ruth Heilmann (Siumut, næstformand),
  • Lars Karl Jensen (Siumut),
  • Olga Poulsen (Inuit Atagatiqiit), og
  • Mogens Kleist (Kandidatforbundet),
- om snarligst at svare på ovennævnte spørgsmål.
Der er mange, der venter.