Satser du på at blive en af kammeraterne

Jeg syntes at du har solgt din integritet. Hvordan kan en professor sige så meget, og uovervejet sludder, hvis professoren ikke er købt og betalt af politiske kammerater

Tirsdag d. 10. september 2002
Rune Broberg
Emnekreds: Etik, Politik, Uddannelse.

Kære Marianne Stenbæk, jeg vil give dig at du har et imponerende CV, en simpel mand som mig kan kun drømme om at have bare en brøkdel af dine flotte titler på mit CV, den dag jeg forlader denne verden.

Jeg tvivler ikke på at du har et grundigt kendskab til det akademiske miljø, og fremtrædende politikere, som du jo selv så diskret kommer ind på i dit indlæg.

Derfor må jeg indrømme at det kommer meget bag på mig at der ligger så få overvejelser bag dit indlæg, man måtte da forvente at en person som, med et så imponerende CV, som dit, en intellektuel, havde undersøgt forholdene bedre, og ikke havde fremlagt tingene så entydigt, jeg havde forventet at en intellektuel havde opvejet problemer og fordele for derefter at komme til konklusionen.

Jeg simple mand vil hermed prøve at give et lidt mere nuanceret billede af universitetsparken, samt den virkelighed universitetsparken, skal realiseres i.

Først og fremmest, du har helt ret i at en universitetspark er prestige, samt at alle lande gerne vil have en universitetspark, her må jeg bare lige oplyse dig om, hvis du ikke var klar over dette, den Grønlandske befolkning har ikke råd til at betale for prestige lige for øjeblikket, der er mere grundlæggende behov der skal dækkes først, grundlæggende menneskelige behov, fysiske behov, sociale behov.

Nu ved jeg ikke hvad du er Ph. D. i, men jeg tror ikke at der er særligt mange økonomer, der vil være uenige i at universiteter er en god forretning, samt at disse tiltrækker mange penge, samt at det sikkert vil være en god ide i fremtiden at satse på noget sådant som en ny erhvervssøjle, her kommer du dog ind på noget væsentligt, og det er, hvis det fungerer godt!.

Der er heller ikke nogen der tvivler på at der ikke vil være interesse fra udlandet til at komme til et eksotisk land som Grønland for at forske noget tid, om ikke andet, så for den personlige oplevelse.

Prestige, sekretariater, det du taler om er en udvidet form for MIC-turisme, som det Grønlandske samfund ville være bedre tjent med blev forestået af privat ejet hoteller, har du gjort dig nogen overvejelser om beliggenheden af en sådan universitetspark, eller støtter du også på dette punkt ukritisk ideen om at det SKAL være i Nuuk, jeg vil mene at Kangerlussuaq er et bedre bud, end Nuuk, eller Sisimiut, samt at begge alternativer vil kræve en vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.

Først og fremmest skal der være noget at ansøge til eller ansøge om, smuk formulering, jeg kunne ikke være mere enig med dig, derefter kommer pengene.

Har du gjort dig nogle overvejelser om hvordan det Grønlandske samfund skal sætte resurser til side hvis der skal gøres forhåbninger om at få en universitetspark op og stå, jeg mener at der i principbetænkningen også står noget om fornuftig driftsøkonomi i uddannelsessystemet, men det afsnit sprang du over eller hvad.

Har du gjort dig overvejelser om hvordan en universitetspark skulle køre, som mange allerede har påpeget så kan uddannede tjene det dobbelte i andre lande, er politikerne villige til at hæve uddannedes lønniveau med 100%, det tror jeg ikke.

Tror du at højtuddannede universitetsundervisere fra det internationale akademiske miljø vil være tilfredse med hjemmestyrets bureaukrati, og meget dårlige struktur, det tror jeg ikke.

Har vi nok chef / direktør boliger til underviserne, eller hvad med kollegier, hvad gør vi der, smider et par Grønlandske studerende ud af deres værelser, eller hvad med at bygge de fedeste kollegier, med de bedste faciliteter til udefrakommende, med den nuværende kollegiemangel.

Eller med den nuværende topstyring, tror du at højtuddannede universitetsfolk vil være tilfredse med at have en politisk udpeget kammerat med en 7. klasses folkeskoleeksamen bag sig som chef, det tror jeg ikke.

Har du gjort dig overvejelser om hvilke bestyrelsesmedlemmer der skulle sidde, politikere?, skulle det være en organisation som KNR?.

"Økonomisk udvikling, prestige, selvtillid, national stolthed, en bedre uddannet ungdom, en rolle i det internationale samfund", smukt, jeg kan bare ikke lade være med at have i baghovedet om du ikke enten er gift med en politiker, eller er en af "kameraterne".

En bedre uddannet ungdom, hvad tænkte du da du skrev det, hvordan forestiller du dig den Grønlandske ungdom, skal universitetsuddanne sig, sammen med top tunede universitetsstuderende fra udlandet, med rundsave på albuerne, med den nuværende folkeskole, og grunduddannelser.

Nu er jeg ikke håndværker, jeg kunne sikkert ikke slå et søm i en lort, uden at ødelægge begge dele, men jeg ved at man starter med at bygge et hus, med at lave et fundament, når man har et solidt fundament der kan bære husets vægt, så bygger man huset.

Dette betyder at før man satser på en universitetspark, så må man have en folkeskole som giver eleverne forudsætningerne for at gennemføre GU, HHX, HTX osv.

Når man har en sådan folkeskole, må man satse på at GU, osv. Giver eleverne forudsætningerne til at gennemføre en højere uddannelse.

Det er ikke længe siden at der var læserbreve fra Grønlandske studerende der kritiserede GU, for ikke at være god nok, og at Lise L, kommenterede disse læserbreve at GU dækkede behovet, kort sagt at niveauet er sat ned for at flere skal kunne klare GU.

Dette vil også blive nødvendigt med universitetsparken, man må sætte niveauet ned, og når man har gjort dette så er der ikke noget at ansøge om, eller til, for så har du en pæn bygning og ikke meget mere.

Hvis det du taler om bliver gennemført vil den Grønlandske befolkning, og ungdom blive sat udenfor udviklingen, og stå som tilskuere uden at være medspillere.

Det du taler om kræver en total omstrukturering af hele samfundet, og især hjemmestyret.

Jeg syntes at du har solgt din integritet, hvordan kan en professor sige så meget, og uovervejet sludder, hvis professoren ikke er købt og betalt af politiske kammerater