Grønlandske virksomheder gør ikke nok for at tiltrække nyuddannede grønlændere

En forringelse af studiestøtten kan betyde, at grønlandske studerende vælger at gå over til dansk SU. Hvis de gør det, kan de ikke længere modtage den årlige frirejse til Grønland, og det vil igen betyde, at de sjældnere vil komme til Grønland

Fredag d. 20. september 2002
Irene Jeppson
Karen H. Filskov
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Politik, Uddannelse.

- Det grønlandske erhvervsliv gør ikke tilstrækkeligt for at rekruttere grønlandske studerende fra Danmark til Grønland. Det kan være en af grundene til, at flere grønlændere vælger at blive i Danmark, når de bliver færdig med deres uddannelse, siger Karen H. Filskov.

Hun sammenligner med dansk erhvervsliv, der gør meget for at rekruttere studerende og gør deres virksomhed attraktiv for de studerende.

Karen H. Filskov læser geologi på andet år, og hun er formand for de grønlandske studerendes organisation i Danmark, DKIK, med cirka 300 medlemmer.

- Allerede mens de unge er under uddannelse, laver de danske virksomheder jobtræning. Det kunne man sagtens gøre i Grønland, eksempelvis i sommerferierne, hvor de fleste grønlandske studerende alligevel er hjemme i Grønland.

- Bortset fra Grønlandsfly og Royal Arctic Line er der ingen firmaer i Grønland, som har jobtræning.

Karen H. Filskov siger, at det er mere attraktivt at få arbejde i Danmark.

- De danske virksomheder tilbyder hele pakken. Institutionspladser, bolig og arbejde.

- Der er massive boligproblemer i Grønland. Kun Grønlands Hjemmestyre kan tilbyde personaleboliger. Og hvis man skal have en kommunal lejlighed i Nuuk, må man vente i 13 år.

- Der er desværre ikke blevet lavet en undersøgelse om, hvor mange der bliver i Danmark efter endt uddannelse. Om de bliver længe i Danmark og om de på et tidspunkt vender tilbage til Grønland.

- Men hvis det passer, at det er 50 procent, der vælger at blive i Danmark efter endt uddannelse, så er det umuligt for Grønland at få selvstyre.

- Mit indtryk er dog, at der er flere, der vælger at tage tilbage til Grønland. Jeg kender mange medstuderende, der er flyttet tilbage til Grønland.

Jobtank
DKIK har taget initiativ til at oprette en jobtank, hvor de studerende kan klikke sig ind på hjemmesiden www.dkik.gl og melde sig til jobtanken.

- Jobtanken er forholdsvis ny.

- Vi har sendt et nyhedsbrev ud til forskellige virksomheder i Grønland, og vi har kontaktet Grønlands Hjemmestyre.

- Grønlands Hjemmestyre har selv en jobbank på internettet, og vi har blandt andet drøftet, om man ikke kunne koble de to internetsider sammen.

Forringelse af uddannelsesstøtten
Landsstyret har foreslået, at forringe de studerendes uddannelsesstøtte.

- En forringelse af studiestøtten kan betyde, at grønlandske studerende vælger at gå over til dansk SU. Hvis de gør det, kan de ikke længere modtage den årlige frirejse til Grønland, og det vil igen betyde, at de sjældnere vil komme til Grønland.

- Disse studerende vil få en dårligere kontakt til deres hjemland. Man skal huske på, at de fleste studerende der går på en videregående uddannelse, bliver i Danmark i cirka fem år.

- Hvis man forringer den grønlandske uddannelsesstøtte, vil flere vælge at blive i Danmark, siger Karen H. Filskov.

- Lige nu modtager vi 60 procent tilskud til bogomkostninger. Det vil man også skære væk. Udover det, modtager vi også tog- og buskorttillæg.

- Mange studerende i København bor eksempelvis i Albertslund. Disse studerende skal have et 4 zoners klippekort, som koster 400 kroner om måneden, og det er jo mange penge som studerende.

- Bogtilskudet og tog og buskorttillægget svarer kun til 1 million kroner, og det er ikke særlig mange penge, men de betyder meget for den enkelte studerende i Danmark. For børnefamilierne vil det være meget bedre at gå over til dansk SU. Flere børnefamilier er allerede gået over til dansk SU. Man får faktisk flere penge om måneden.

- Man gør situationen værre for de grønlandske studerende, og det kan i sidste ende betyde, at endnu flere vælger at blive i Danmark, siger Karen H. Filskov.