Olieefterforskningen fortsætter

I mellemtiden må det grønlandske samfund væbne sig med tålmodighed, og bruge tiden bedst muligt til forberedelse. Den dag, der bliver gjort et kommercielt oliefund, skal man i Grønland være i stand til at udnytte de forretningsmæssige muligheder som olieindustrien bringer med sig

Fredag d. 18. oktober 2002
Arne Rosenkrands Larsen
Emnekreds: Råstoffer, Uddannelse.

Den seneste efterforskningsboring efter olie og gas i Grønland, Qulleq-1, blev gennemført for to år siden. Boringen blev afsluttet uden, at der blev påvist hverken olie eller gas i undergrunden. Resultatet var naturligvis skuffende, ikke mindst i Grønland, hvor vi forventer, at olie- og gasproduktion i fremtiden kan skaffe nye indtægtskilder og nye arbejdspladser til landet, som vi for eksempel har set det hos broderfolket i Alaska.

I den internationale oliebranche er det imidlertid mere sædvanen end undtagelsen, at der bliver boret tørre boringer. Selskaberne, der havde investeret i boringen af Qulleq-1, trak sig ud af licenserne i Grønland, fordi deres efterforskningsmodel ikke viste sig at holde stik. Men det har ikke afskrækket andre olieselskaber, som nu vurderer området ud fra nye data og nye idéer.

Den 8. oktober underskrev landsstyreformand Jonathan Motzfeldt, det canadiske olieselskab EnCana og Nunaoil en ny licens til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i Grønland.

Selv om kun ét af de internationale olieselskaber valgte at søge licens i forbindelse med dette års udbudsrunde, ved vi, at flere andre selskaber stadig er interesserede. Vi skal derfor arbejde videre med at fastholde disse selskabers interesse for efterforskningsmulighederne, indtil der påny åbnes adgang for licensansøgninger i større områder i Grønland.

Nunaoil vil i mellemtiden fortsætte med at tilvejebringe nye data og studier som belyser mulighederne for at finde og producere kulbrinter fra den grønlandske undergrund og stille viden og data til rådighed for myndighederne og den internationale olieindustri. Nunaoils mål er, at der indenfor de nærmeste år kommer flere aktive efterforskningslicenser i Grønland.

Olieboringer er dyre. Den sidste kostede næsten 350 millioner kroner. Derfor skal olieselskaberne gøre et grundigt forarbejde, før de beslutter om og hvor, de vil bore. De gør typisk kun ét forsøg, før pengepungen bliver klappet i. Det varer derfor flere år, før vi kan håbe på nye efterforskningsboringer i Grønland.

I mellemtiden må det grønlandske samfund væbne sig med tålmodighed, og bruge tiden bedst muligt til forberedelse. Den dag, der bliver gjort et kommercielt oliefund, skal man i Grønland være i stand til at udnytte de forretningsmæssige muligheder som olieindustrien bringer med sig.

Det gør man bedst ved at styrke erhvervslivet og det generelle uddannelsesniveau. Flere skal kunne bestride de uddannelseskrævende stillinger, som et blomstrende og konkurrencedygtigt erhvervsliv kan tilbyde. Det gælder såvel stillinger inden for serviceerhverv som håndværksmæssige og akademiske stillinger. Flere skal beherske flere sprog. Det er nødvendigt for de fleste uddannelser, og det er nødvendigt hvis man skal begå sig i internationalt samarbejde.

Det begynder i skolerne. Derfor er den gode skole og Nuuk Internationale Friskole vigtige initiativer, som ikke kun må forblive smukke ord.

Olieselskaberne har brug for et velfungerende lokalsamfund, som kan levere serviceydelser og bidrage med arbejdskraft til selskabernes fysiske aktiviteter.

Men intet samfund, selv ikke store olienationer som USA, kan klare sig uden udefra kommende eksperter til opfylde nogle af olieselskabernes mere specielle krav. Olieselskaber, som starter væsentlige aktiviteter i Grønland vil derfor også have brug for et samfund, som vil tage godt imod de udenlandske familier, som for en kortere periode stiller deres helt specielle færdigheder til rådighed for aktiviteterne i Grønland.

Selv om ingen kan garantere, at der bliver fundet olie i kommercielle mængder inden for en overskuelig fremtid, skal vi alligevel forberede os bedst muligt. Forberedelserne vil aldrig være spildt, for uanset om vi får en succesrig olieindustri eller ej, er en veluddannet befolkning og et konkurrencedygtigt erhvervsliv nødvendige forudsætninger for ethvert selvbærende og selvstyrende samfund.