Kommunal overtagelse af hjemmestyreområder

Man har også fundet, at niveauet på FSA og FSUA er for lavt til, at man vil give uddannelsesstøtte til de mennesker, som ikke fik gjort folkeskolen færdig eller ikke havde gode nok karakterer til, at de kan komme videre. Dette vil man stoppe efter dette skoleår. Jeg mener ikke, at der findes noget, der hedder for lavt eller for højt niveau. Al uddannelse er sund og er med til at udvikle et menneske samt samfundet til noget bedre

Torsdag d. 14. november 2002
Esmar Bergstrøm
Emnekreds: Boliger, Politik, Uddannelse.

Det er absolut ikke meningen, at hjemmestyret skal slippe for at betale, hverken for Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) eller heldagsskolen, ej heller den meget trængte situation i Kapisillit, de skal ryste op med midler til skolerne, et af de projekter, som ikke skal gennemføres er Universitetsparken, hvis det skulle lykkedes for mig at blive valgt, så er vores meget ødelagte folkeskole af allerhøjeste prioritet, det samme gælder for skolerne i Qaanaaq samt de mange andre skoler, som efterhånden er fuldstændig nedslidte, jeg kan bare nævne skolerne i Nuuk, som alle trænger til en kraftig håndsrækning, det ser nemlig således ud i øjeblikket, at vi kun kan prioritere de skoler, der har det værst og lade de andre komme senere.

Hjemmestyret bør også tænke sig meget mere om, inden det planlægger flere bygninger, som vil skabe en unødig forhøjet drift, det kan for eksempel være universitetsparken, uagtet at man påstår, at mange af midlerne til opførslen vil komme fra fonde, så er der stadig en væsentlig drift, som også skal finansieres. Jeg kan kun tale på mine egne vegne, jeg har i hvert fald viljen til at få folkeskolen i hele Grønland op at stå således, at de fysiske rammer kan bruges på en måde, der passer til atuarfitsialak. Jeg er også villig til at lade lærerne få de nødvendige kurser og arbejdstidsaftaler, der skal til for, at vi kan implementere atuarfitsialak.

Man kan heller ikke gå rundt med storhedsvanvid og tro, at man kan lægge den øverste mursten først, når man skal bygge et hus, man er nødt til at starte fra bunden og bygge det op, ellers vil det hele falde sammen.

Man har også fundet, at niveauet på FSA og FSUA er for lavt til, at man vil give uddannelsesstøtte til de mennesker, som ikke fik gjort folkeskolen færdig eller ikke havde gode nok karakterer til, at de kan komme videre. Dette vil man stoppe efter dette skoleår. Jeg mener ikke, at der findes noget, der hedder for lavt eller for højt niveau. Al uddannelse er sund og er med til at udvikle et menneske samt samfundet til noget bedre.

Hjemmestyret har i de sidste mange år gjort alt for at nedprioritere de største byer, idet de mener, at de har penge nok, der kun tale om at man prioriterer de vigtigste sager, her mener man i kommunalbestyrelsen i Nuuk, at man ikke længere kan se på, at vore børn og lærere i vores skoler skal blive ved med at arbejde under forhold, som af arbejdstilsynet er fundet meget dårlige. De penge, som nu vil blive lånt, kommer selvfølge til at gå ud over andre sager, som også er meget tiltrængte, her kan nævnes byggemodning samt boligbyggeri, hjemmestyret sagde, at man stoppede 60/40 byggerierne i Nuuk for selv at opføre boliger til eget personale. Hvis vi ser bort fra, at Tele og Royal Arctic Line har bygget nogle få boliger, ja så er der ikke sket noget, de boliger, som skulle bygges ved Sana, er udskudt på ubestemt tid.

Det eneste jeg kan få ud af dette er, at hjemmestyret, som det er nu, er, at er en meget upålidelig partner, og de, der sidder i tinget, kun sørger for sig selv og sine, uden at tænke på landets ve og vel.

Nuup Kommunea har opført et kollektiv til studerende fra Nuuk og vores bygder, efterfølgende vil hjemmestyret ikke lade nogen overhovedet, som kommer fra Nuuk, få en kollegieplads i deres system. De tyve værelser er langt fra nok, på samme tid er der op til 15 års ventetid på en bolig, hovedårsagen til dette er, at hjemmestyret skal bruge en masse boliger til deres personale og ikke vil give mere end nogle få procent til den almene venteliste. De har så mange vakantboliger, at de sikkert kunne huse de fleste af deres ansatte ved at konvertere vakantboligerne til permanente boliger. Ikke alene ville man få mere tilfredse medarbejdere, man ville også spare en masse penge på vakantboligerne, man ville også få en indtægt fra personalets husleje, men det at bo gratis er jo også en gode for nogle. Jeg er dog sikker på, at fleste helst vil sidde i deres egne møbler samt sove deres egne senge.