Skolebørn betaler prisen

Desværre sker det alt for tit, at undervisningen ikke bliver ført videre ifølge undervisningsplanerne under vikariaterne. Derimod ser børnene video eller bliver sendt hjem eller blot holder fri. Det her må stoppes og ændres

Tirsdag d. 26. november 2002
Alfred Jakobsen
Emnekreds: Uddannelse.

I forbindelse med implementeringen af planerne om den gode skole, må jeg idag sige, at skolebørnene betaler prisen. Selvom det er børnene der skulle få gavn af denne! Jeg skal understrege, at vi ikke har noget imod implementeringen af planen om den gode skole, idet Inuit Ataqatigiit har været med til realiseringen af den gode skole.

Men, det der skal påpeges er følgende: I forbindelse med udførelsen af planerne om den gode skole er det nødvendigt, at lærerne gennemgår kurser. I denne forbindelse er de ansvarlige på skolerne vidende om, at det vil være uundgåeligt at have vikarer. Derfor må børnene undervises af vikarer.

Desværre sker det alt for tit, at undervisningen ikke bliver ført videre ifølge undervisningsplanerne under vikariaterne. Derimod ser børnene video eller bliver sendt hjem eller blot holder fri. Det her må stoppes og ændres.

Det ville være unødvendigt at blande sig i de ansvarliges planlægning af undervisningen, hvis blot de også tog hensyn til at undervisningen fortsætter ifølge planerne - også under vikariaterne.

Vi forældre må tage os sammen og begynde at kræve mere for undervisningen.